Læsevejledning

I begyndelsen af skoleåret screenes alle nye elever for stavning og læsning. Screeningen er en digital test, der følges op med tilbud om ekstraundervisning.

Elever på de øvrige årgange kan individuelt eller i samråd med deres faglærere henvende sig til  læsevejlederne om støtte til særlige sproglige og læserelaterede problemer.

Ved mistanke om ordblindhed: læs mere under menupunktet "Ordblindhed og støttemuligheder" i menuen her til venstre.

Skolens læsevejleder er i skoleåret 2016-17 :

Marianne Kampmann

Hun vil være på skolen visse onsdage og torsdage. Se Mariannes skema her 

 

 

 

Derudover har skolen to uddannede læsevejledere, der er på orlov i dette skoleår

Pernille Rødkjær Bundgård (PR) 

Anne Rikke Schnack (AS)