STX og TD-Studieretninger

Udbudte STX-studieretninger 2024-2025.  

Overskrifterne til studieretningerne med FED er links der fører til en beskrivelse af studieretningen

STX Kunstnerisk

Musik A

Engelsk A

 

STX Kunstnerisk

Musik A

Matematik A

STX Naturvidenskabelig

Biologi A

Kemi B

STX Naturvidenskabelig

Biologi A

Kemi B

Idræt B

STX Naturvidenskabelig

Matematik A

Biotek A

Fysik B

STX Naturvidenskabelig

Matematik A

Fysik B

Kemi B

STX Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag A

Matematik A

 

STX Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag A

Engelsk A

 

STX Sproglig

Engelsk  A

Spansk beg.  A

Latin C

STX Sproglig

Engelsk A

Spansk beg. A

Tysk forts. B

STX Sproglig

Engelsk A

Spansk beg. A

Fransk forts. B

STX Sproglig

Engelsk A

Tysk forts. A

Samf B

STX Sproglig

Engelsk A

Fransk forts. A

Samf B

TD studieretninger

Udbudte Team Danmark-studieretninger 2024-2025. 

Overskrifterne med FED til studieretningerne er links, der fører til en nærmere beskrivelse 

Foruden disse studieretninger tilbyder Falkonergården HF i et 3-årigt forløb for TD-elever

 

TD Naturvidenskabelig

Biologi A

Kemi B

Idræt B

TD Naturvidenskabelig

Matematik A

Fysik B

Kemi B

TD Samfundvidenskabelig

Samfundsfag A

Engelsk A