Kriterier for fordeling

OBS. Den nye regering har  i december 2022 besluttet at ændre reglerne for fordeling til gymnasierne, så forældreindkomst ikke bliver en parameter det kommende år. Vi afventer udmelding fra Børne og Undervisnimngsministeriet om de regler der kommer til at gælde. 

Her er hvad ministeriet har sendt ud d. 4.1.2023:

Forventede regler for elevfordeling til gymnasiale uddannelser i skoleåret 2023/2024 | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

 

Kriterierne for fordeling af elever på gymnasier er fastlagt i optagelsebekendtgørelsen. Kapitel 4  er dog ophævet jvf . tillæg til bekendtgørelsen med virkning fra 28.12.21. Skolerne må altså ikke længere oprette ventelister.

Falkonergården ligger i en såkaldt fordelingszone. Se video om fordelingssreglerne i en fordelingszone.

De administreres for bl.a. Falkonergården af fordelingsudvalget for Storkøbenhavn Vest. 

Indholdet af præsentationen er gengivet her.:

Gymnasierne i fordelingszonerne har et antal pladser i hver forældre-indkomstgruppe efter en fordeling ministeriet har fastsat. 

Hvis din 1. prioritet skole har fået flere ansøgere, end der er plads til i gruppen med samme forældreindkomstgruppe som dig gælder:

Ansøgere fordeles efter transporttid i minutter:

 • Korteste transporttid (enten på cykel eller med offentlig transport) fra skole til din bopæl. Det er din folkeregisteradresse, der gælder – også hvis dine forældre er skilt.
 • Ansøgere, der bor tættest på, får reserveret foreløbig plads. Øvrige ansøgere omfordeles af fordelingsudvalget. Husk at grænsen for transporttid skifter fra år til år.
 • Ansøgere fordeles i prioriteret rækkefølge. Først får 1. prioritetsansøgere plads, dernæst 2. prioriteter osv.

Der kan tages hensyn til:

 • Eliteidrætselever
 • Team Danmark eller kommunale eliteidrætsordninger
 • Ansøgere med særlig profil:
  • Musik på Skt. Annæ Gymnasium eller Aurehøj Gymnasium
  • Medborgerskab på Frederiksberg Gymnasium
  Du skal sende dokumentation sammen med din ansøgning.

Der kan ikke tages hensyn til:

 • Hvilken folkeskole, du har gået på
 • Dine karakterer
 • Hvor dine venner skal gå
 • At du er blevet mobbet
 • Om du har søskende på skolen

3 gode råd, når du søger stx eller hf:

 • Chancen for at få din 1. prioritet er ofte størst, hvis du søger dit nærmeste gymnasium.
 • Brug alle fem prioriteter - lad være med kun at søge de gymnasier, som får rigtig mange ansøgere. Og søg kun de uddannelser, du gerne vil ind på.
 • Sørg for, at din bopælsadresse står korrekt på din ansøgning.

En yderligere uddybning komemr til at være her på Fordelingsudvalgets hjemmeside. Husk at se på reglerne for 2023.