Kriterier for fordeling

Kriterierne for fordeling af elever på gymnasier er fastlagt i optagelsebekendtgørelsen. Kapitel 4  er dog ophævet jvf . tillæg til bekendtgørelsen med virkning fra 28.12.21. Skolerne må altså ikke længere oprette ventelister.

Falkonergården ligger i en såkaldt fordelingszone. Se video om fordelingssreglerne i en fordelingszone.

De administreres for bl.a. Falkonergården af fordelingsudvalget for Storkøbenhavn Vest. 

Indholdet af præsentationen er gengivet her.:

Gymnasierne i fordelingszonerne har et antal pladser i hver forældre-indkomstgruppe efter en fordeling ministeriet har fastsat. 

Hvis din 1. prioritet skole har fået flere ansøgere, end der er plads til i gruppen med samme forældreindkomstgruppe som dig gælder:

Ansøgere fordeles efter transporttid i minutter:

 • Korteste transporttid (enten på cykel eller med offentlig transport) fra skole til din bopæl. Det er din folkeregisteradresse, der gælder – også hvis dine forældre er skilt.
 • Ansøgere, der bor tættest på, får reserveret foreløbig plads. Øvrige ansøgere omfordeles af fordelingsudvalget. Husk at grænsen for transporttid skifter fra år til år.
 • Ansøgere fordeles i prioriteret rækkefølge. Først får 1. prioritetsansøgere plads, dernæst 2. prioriteter osv.

Der kan tages hensyn til:

 • Eliteidrætselever
 • Team Danmark eller kommunale eliteidrætsordninger
 • Ansøgere med særlig profil:
  • Musik på Skt. Annæ Gymnasium eller Aurehøj Gymnasium
  • Medborgerskab på Frederiksberg Gymnasium
  Du skal sende dokumentation sammen med din ansøgning.

Der kan ikke tages hensyn til:

 • Hvilken folkeskole, du har gået på
 • Dine karakterer
 • Hvor dine venner skal gå
 • At du er blevet mobbet
 • Om du har søskende på skolen

3 gode råd, når du søger stx eller hf:

 • Chancen for at få din 1. prioritet er ofte størst, hvis du søger dit nærmeste gymnasium.
 • Brug alle fem prioriteter - lad være med kun at søge de gymnasier, som får rigtig mange ansøgere. Og søg kun de uddannelser, du gerne vil ind på.
 • Sørg for, at din bopælsadresse står korrekt på din ansøgning.

En yderligere uddybning komemr til at være her på Fordelingsudvalgets hjemmeside. Husk at se på reglerne for 2023.