Kriterier for fordeling

Kriterierne for fordeling af elever på gymnasier er fastlagt i optagelsebekendtgørelsen. Kapitel 4  er dog ophævet jvf . tillæg til bekendtgørelsen med virkning fra 28.12.21. Skolerne må altså ikke længere oprette ventelister.

Ministeriet for Børn og Unge har lavet denne præsentation om fordelingskriterier 2022

De administreres for bl.a. Falkonergården af fordelingsudvalget for Storkøbenhavn Vest.

I kort form er reglerne for Region Hovedstaden 2022 præsenteret i denne video.

Her er en side med beskrivelse af, hvordan elever fordeles efter prioritering og afstand i Region Hovedstaden 2022

Indholdet af præsentationen er gengivet her:

Hvis din 1. prioritet skole har fået flere ansøgere, end der er plads til:

Ansøgere fordeles efter afstand på Google Maps med 1 meters nøjagtighed

 • Korteste afstand fra skole til din bopæl.Det er din folkeregisteradresse, der gælder – også hvis dine forældre er skilt.
 • Ansøgere, der bor tættest på, får reserveret foreløbig plads.Øvrige ansøgere omfordeles af fordelingsudvalget. Husk at afstanden skifter fra år til år.
 • Ansøgere fordeles i prioriteret rækkefølge. Først får 1. prioritetsansøgere plads, dernæst 2. prioriteter osv.

Der kan tages hensyn til:

 • Eliteidrætselever
 • Team Danmark eller kommunale eliteidrætsordninger
 • Ansøgere med særlig profil:
  • Musik på Skt. Annæ Gymnasium eller Aurehøj Gymnasium
  • Medborgerskab på Frederiksberg Gymnasium
  Du skal sende dokumentation sammen med din ansøgning.

Der kan ikke tages hensyn til:

 • Hvilken folkeskole, du har gået på >/li>
 • Dine karakterer
 • Hvor dine venner skal gå
 • At du er blevet mobbet
 • Om du har søskende på skolen

3 gode råd, når du søger stx eller hf:

 • Chancen for at få din 1. prioritet er ofte størst, hvis du søger dit nærmeste gymnasium.
 • Brug alle fem prioriteter - lad være med kun at søge de gymnasier, som får rigtig mange ansøgere. Og søg kun de uddannelser, du gerne vil ind på.
 • Sørg for, at din bopælsadresse står korrekt på din ansøgning.

 

En yderligere uddybning findes her på Fordelingsudvalgets hjemmeside