HF - en uddannelse for dig som har afsluttet 10. klasse - eller evt. direkte fra 9.klasse - se de særlige krav til dette i uddannelsesguiden her. På Falkonergården udbyder vi kun HF som et 3-årigt forløb for elever med sportslig godkendelse fra Team Danmark.

HF er en almen gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til mellemlange videregående uddannelser. For at kvalificere sig til en lang videregående uddannelse, skal man have en udvidet valgfagspakke efter at have gået hos os.

Se hvilke uddannelser HF giver adgang til her på adgangskortet.

Uddannelsen varer normalt 2 år og er et fuldtidsstudium. På Falkonergården udbydes HF imidlertid kun for elever med sportslig godkendelse fra Team Danmark og er strakt over 3 år. Alle fag afsluttes med eksamen. Du får ikke årskarakterer, men evalueringer undervejs i studiet.

Undervisningen på HF er anvendelsesorienteret, hvilket vil sige, at der i undervisningen lægges vægt på at indholdet kan anvendes i og udenfor skolen. Der tages ofte udgangspunkt i praktiske eksempler fra kursisternes hverdag.  HF giver dig en bred og alsidig viden og du lærer forskellige arbejdsformer- og metoder. Der arbejdes bl.a. med tværfaglige projekter.

Falkonergårdens udbudte fagpakker. 

Kursusforløbet indledes med et introduktionskursus, hvor bl.a. forskellige studieteknikker trænes, så de grundlæggende forudsætninger for at gennemføre studiet er på plads. I ugeskemaet er der planlagt værkstedsundervisning. I værkstedet øves lektielæsning, og der er mulighed for differentieret undervisning dvs. undervisning på forskellige niveauer.

Skolens HF-vejleder, Kristoffer Steen Nielsen støtter gennem samtaler i hele studiets forløb dig til at strukturere skolearbejdet og  gennemføre HF-uddannelsen.

Timetal

I HF er der er en lang række obligatoriske fag, herunder de særlige fagsamarbejder KS: Kulturfag med historie, religion og samfundsfag og NF: Naturfagligt samarbejde med biologi, geografi og kemi. Du kan se læreplanerne for fagene her

Herudover vælges et  fag fra rækken af valgfag.

Desuden skal man vælge mellem et musisk-praktisk fag (musik C eller billedkunst C) og idræt C.

Hvis man overvejer at vælge fagpakken med Samfundsfag - Idræt B, SKAL man vælge Idræt C på ansøgningen.

3-årigt HF - kun for TD-elever OBS timetal nedenfor vil blive tilpasset i forhold til reformen, når der foreligger en bekendtgørelse i foråret 2017 og dermed også moduler i alt. Nedenfor er timetallene for de eksisterende klasser.
 
I alt moduler pr.  14 dage * 20 20 22 20
Modultal pr. 14 dage * Efterår 1. HF Forår 1. HF 2. HF 3. HF
Obligatoriske fag        
Dansk A 4 4 3 3
Engelsk B 5 5 4  
KS     3 9
Matematik C 5 5    
Idræt C/Kunstnerisk fag C 3 3    
NF     9  
Psykologi C       3
Valgfag        
Valgfag B/C (5 ved B)     3  
Valgfag C/B (3 ved C)       5

 * Et modul er 90 min