Optagelsesprøve Gymnasiet

Parathedsvurdering

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der vurderer elevens uddannelsesparathed. – dvs. skønner, at eleven har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre gymnasiet. Hvis en elev ikke skønnes uddannelsesparat har eleven og dennes forældre mulighed for at anmode UU om at komme til en uddannelsesparathedsvurdering på det gymnasium, som eleven søger på sin 1. prioritet.

Obligatorisk optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder optagelseskravene bliver du indkaldt til en obligatorisk optagelsesprøve. 

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Optagelsesprøvedatoen for 2021 kendes endnu ikke endelig, men er omkring d. 17. juni 2021 kl. 10-14. Du vil blive kontaktet pr. telefon dagen før  dvs. d. 16. juni 2010, hvis du skal møde til prøven.

Vejledende ksempler på opgavesæt 
Se det vejledende opgavesæt nr. 1