Optagelsesprøve HF

Bemærk: Vi udbyder kun HF som et tre-årigt forløb for elever med sportslig godkendelse fra Team Danmark.Læs mere her.

Parathedsvurdering

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der vurderer elevens uddannelsesparathed. – dvs. skønner, at eleven har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre gymnasiet. Hvis en elev ikke skønnes uddannelsesparat har eleven og dennes forældre mulighed for at anmode UU om at komme til en uddannelsesparathedsvurdering på det gymnasium, som eleven søger på sin 1. prioritet.

Obligatorisk optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder optagelseskravene bliver du indkaldt til en obligatorisk optagelsesprøve. 

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Optagelsesprøven afholdes den 19. juni 2020 kl. 10-14. Du vil blive kontaktet pr. telefon d. 18. juni, hvis du skal møde til prøven.

Forud for optagelsesprøven udarbejdes to vejledende eksempler på opgavesæt.
Det første af disse vejledende eksempler på opgavesæt er offentliggjort.
Se det vejledende opgavesæt nr. 1