Deltagerbetaling

På linje med alle andre ungdomsuddannelsesinstitutioner har vi et vist begrænset mål af deltagerbetaling til udvalgte undervisningsmidler og til ekskursioner/studieture.

Eleverne skal købe en licens til et matematikprogram (ca. 150 kr. pr. år) - ordbøger skal elever til gengæld kun selv betale, hvis de vil have dem på papir; skolen abonnerer på elektroniske ordbøger, som også kan bruges ved eksamen.

Skolen har ikke et krav om at man skal have en computer med i skole, men mange elever har det og en stigende del af undervisningsmidlerne bruges bedst digitalt. Der er computere til rådighed i skolens lektiecafe om eftermiddagen.

Den største udgiftspost er ekskursioner. Der kan været en begrænset betaling til kortere ekskursioner i nærområdet (f. eks. transport med S-tog eller delvis betaling af en teaterbillet), men der er også udgifter til introturen (med en enkelt overnatning) i 1. g, evt.. til en 3-dages tur i 2.g/3g TD og endelig en uges studietur 3.g/4g TD.

Forud for planlægningen af en flerdages-ekskursion såvel som studieturen vil eleverne/elevernes forældre bliver spurgt om en maksimal økonomisk ramme, så turen tilrettelægges så alle kan deltage.