Overgang til uddannelse

 

27 md efter fuldført gymnasial uddannelse

 

Bemærk: Da Falkonergården har ca. 1/3 af sine elever som eliteidrætsudøvere som for en dels vedkommende først starter uddannelse efter endt idrætskarriere, kan gennemsnitlig overgang til uddannelse ikke sammenlignes direkte med tal for regionen Databanken giver ikke mulighed for at skelne mellem elever på normalt og forlænget forløb

Klik her på tal fra uddannelsesstatistik for STX og HF på  Falkonergården 2014-2017  

 

Tal for stx:

 

 Uddrag af de nyeste tal og sammenligning med regionen her:

 STX Falkonergården
 20172016201520142013201220112010
Uoplyst/ukendt32%26%26%29%28%21%22%24%
Erhvervsudd., hovedforløb-------2%
Erhvervsakademiuddannelser (EA)5%7%5%7%7%5%6%2%
Professionsbachelorer15%15%17%19%16%15%17%19%
Alkademisk Bachelor46%50%49%44%44%47%57%53%

 

 STX region Hovedstaden
 2017*2016201520142013201220112010
Uoplyst/ukendt%26%24%23%21%19%18%19%
Erhvervsfaglig udd.%2%4%5%4%5%4%4%
Erhvervsudd. hovedforløb%2%16%17%16%17%18%17%
Erhvervsakademiuddannelser (EA)%6%6%6%6%6%5%6%
Professionsbachelorer   26%16%17%18%17%
Akademisk bachelor  21%12%51%52%54%53%

 * på vej

Tal for HF

 

Uddrag af de nyeste tal og sammenligning med regionen her:

 HF Falkonergården
 20172016201520142013201220112010
Oplyst Ukendt76%67%48%51%46%37%42%51%
Erhvervsudd. hovedforløb----11%-7%-
Erhvervsakademiudd. (EA)----13%13%--
Professionsbachelorer26%26%-26%15%21%29%22%
Akademisk bachelor12%12%21%12%-23%16%14%

 

 

 HF region Hovedstaden
 2017*2016201520142013201220112010
Oplyst Ukendt%44%37%31%33%32%32%31%
Erhvervsudd. hovedforløb*%9%12%17%17%14%%14%14%
Erhvervsakademiudd. (EA)%9%7%8%8%8%8%10%
Professionsbachelorer%26%26%29%26%29%30%30%
Akademisk bachelor%12%14%15%15%17%17%17%

* på vej

* for hovedstaden er erhversudd grundforløb og hovedforløb lagt sammen under hovedforløb

 

Nyeste tal dvs. for 2018/19 forventes offentliggjort fra ministeriet juni 2022 jvf., ministeriets årshjul men er endnu ikke offentliggjort primo oktober 2022