Overgang til uddannelse

 

27 md efter fuldført gymnasial uddannelse

 

Bemærk: Da Falkonergården har ca. 1/3 af sine elever som eliteidrætsudøvere som for en dels vedkommende først starter uddannelse efter endt idrætskarriere, kan gennemsnitlig overgang til uddannelse ikke sammenlignes direkte med tal for regionen Databanken giver ikke mulighed for at skelne mellem elever på normalt og forlænget forløb

Klik her på tal fra uddannelsesstatistik for STX og HF på  Falkonergården 2014-2016  

 

Tal for stx:

 

 Uddrag af de nyeste tal og sammenligning med regionen her:

 STX Falkonergården
 2016201520142013201220112010
Uoplyst/ukendt28%26%29%28%21%22%24%
Erhvervsudd., hovedforløb-4----2%
Erhvervsakademiuddannelser (EA)7%4%7%7%5%6%2%
Professionsbachelorer15%17%19%16%15%17%19%
Alkademisk Bachelor50%50%49%44%47%57%53%

 

 STX region Hovedstaden
 2016201520142013201220112010
Uoplyst/ukendt26%24%23%21%19%18%19%
Erhvervsfaglig udd.2%4%5%4%5%4%4%
Erhvervsudd. hovedforløb2%16%17%16%17%18%17%
Erhvervsakademiuddannelser (EA)6%6%6%6%6%5%6%
Professionsbachelorer15%16%17%16%17%18%17%
Akademisk bachelor49%49%49%51%52%54%53%

 

Tal for HF

 

Uddrag af de nyeste tal og sammenligning med regionen her:

 HF Falkonergården
 2016201520142013201220112010
Oplyst Ukendt62%48%51%46%37%42%51%
Erhvervsudd. hovedforløb---11%-7%-
Erhvervsakademiudd. (EA)---13%13%--
Professionsbachelorer26%-26%15%21%29%22%
Akademisk bachelor12%21%12%-23%16%14%

 

 

 HF region Hovedstaden
 2016201520142013201220112010
Oplyst Ukendt44%37%31%33%32%32%31%
Erhvervsudd. hovedforløb*9%12%17%17%14%%14%14%
Erhvervsakademiudd. (EA)9%7%8%8%8%8%10%
Professionsbachelorer26%26%29%26%29%30%30%
Akademisk bachelor12%14%15%15%17%17%17%

 

* for hovedstaden er erhversudd grundforløb og hovedforløb lagt sammen under hovedforløb

 

 Opdaterede tal dvs. for 2017 forventes offentliggjort fra ministeriet december 2020

 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1853.aspx