Sekretærer

Jeanette Lønberg
Jeanette Lønberg
  • Regnskab
  • Personalet
  • Studierejser
  • Bogkælderadministration
Johanne Nordkild Poulsen
Linnea Mejer Hansen
  • Elevadministration
  • Fravær
  • SU
  • Befordring