Sekretærer

Jeanette Lønberg
Jeanette Lønberg

Regnskab

Jinnie Rodholt
Jinnie Rodholt
  • Elevadministration
  • SU 
  • Befordring
  • Personalet
Vibeke Bøggild
Vibeke Bøggild
  • Elevadministration
  • Fravær
  • Personalet
  • Studierejser