Sekretærer

Helle Wessel Byder
Jeanette Lønberg
Jeanette Lønberg
  • Regnskab
  • Personalet
  • Studierejser
  • Bogkælderadministration
Linnea Mejer Hansen
  • Elevadministration
  • Fravær
  • SU
  • Befordring