Computer ved skriftlige eksaminer

Brug af computer er generelt tilladt, men der kan være enkelte fag, hvor der er begrænsninger, fx  i matematik og spansk og fransk, hvor der ikke må bruges computer i ’prøven uden hjælpemidler’. Der kan i nogle fag være begrænsninger i tilladte programmer også. Spørg din faglærer, hvis du er i tvivl.

Læremidler på nettet er kun tilladte, hvis de står på en positivliste fra læreren som skolen også har fået, og som læreren har givet jer forud for eksamen. De tilsvarende læremidler SKAL samtidig fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

Du skal selv sørge for at du kender dit login til det sædvanlige trådløse net på skolen…det er det, der skal bruges. 

Udskrivning

I alle eksamenslokaler vil der være begrænset adgang til at printe sin besvarelse, hvis man vil læse korrektur på den måde. Man skal være forberedt på ventetid og skrive ud i god tid inden prøven slutter, man skal aflevere til tiden, uanset der kan være kø til print.

Ved de fleste eksamener og årsprøver får man IKKE selve opgaven på papir (man får det kun i matematik, og 1. delprøve i spansk og fransk og måske i forsøg). Vil man være sikker på at kunne skrive opgaven ud, skal man selv medbringe en printer, som tidligere nævnt vil der kun være begrænset adgang til print fra skolens printere og tid der går inden man kan printe giver ikke længere prøvetid.

Specielt på Falkonergården

 

  1. Man skal selv medbringe sin computer og der vil så være gjort klar med strøm til alle. Skolen har enkelte computere  – som kan lånes. Man kan kun låne efter en skriftlig begrundet ansøgning, hvoraf det klart skal fremgå, hvorfor man ikke selv kan medbringe en computer. Ansøgning senest 14 dage før prøven. Ansøgningen sendes via mail til martin@falko.dk.
  2. En gennemgående erfaring med anvendelse af it ved eksamen er, at mange elever har en optimistisk opfattelse af, hvor gode de er til at håndtere tekstbehandlingsprogrammet eller computeren til at lave en pdf med osv. Af samme grund er det vigtigt at du er vant til at bruge den computer du tager med til eksamen. Du skal være forberedt på at fortsætte eksamen med papir og blyant ved strømafbrydelse eller andre lignende uforudsete hændelser.
  3. Du SKAL medbringe en - og gerne 2 - USB-nøgler til sikkerhedskopiering og eventuel udskrivning. Sørg for at gemme din besvarelse med jævne mellemrum, så du også har din opgave, hvis computeren bryder helt ned.
  4. Du har selv ansvaret for at tage sikkerhedskopier af teksterne, og opgavebesvarelserne skal ved prøve-tidens udløb være afleveret elektronisk i Netprøver (eksamener) eller via forsiden af Lectio (terminsprøver og årsprøver) - og det er DIT ansvar. Hvis du er blevet nødt til at skrive i hånden, scanner kontoret opgaven ind og du afleverer elektronisk ved en vagt-pc.
  5. Computeren må du først pakke sammen, når eksamenstiden officielt udløber. Man må selvfølgelig ikke begynde at pakke computeren ned, hvis man afleverer før tid. Du kan ikke påregne nogen hjælp til opstillingen, og det er dit eget ansvar, at alt fungerer.

Du kan ikke regne med nogen form for it-support under prøven, og du må være indstillet på, at der kan være printer- og tastaturstøj i prøvelokalet.