Vedrørende brug af internet ved skriftlige og mundtlige eksamener

Al adgang til internet SKAL foregå gennem eksamensnetværket.

Bemærk : Netværkstrafikken – også på andre netværk end eksamensnetværket – overvåges, og man kan blive bedt om at aflevere sin computer efter eksamen til undersøgelse, hvis der opstår en situation hvor der kan være tvivl om reglerne er blevet overholdt.

Generelle bestemmelser:

Man må til eksamen – skriftlig eller mundtlig, reglerne er ens – kun bruge egne læremidler. Dvs. materialer der konkret er brugt i undervisningen. Besøg på internetsider, der ikke helt specifikt har været brugt i undervisningen, er derfor snyd, og konsekvensen er bortvisning.

Da der ikke må kommunikeres – heller ikke utilsigtet – er adgang til delte dokumenter som i fx Google eller Dropbox IKKE tilladt, da der ikke kan garanteres, at en eller anden ikke skriver i dokumentet. Materiale, som man tror, man måske skal bruge fra sådanne steder, skal altså ALTID være downloadet til pc’en på forhånd.

Anbefalingen til mundtlig eksamen er helt klart, at man har alt materiale klar på sin pc, da tiden til opkobling etc. hurtig bliver en væsentlig faktor.

 Undtagelser for fag med fuld netadgang (sommer 2017: Spansk og nogle klasser i dansk)

Der er få skriftlige eksamener hvor der er fuld netadgang – disse må derfor tilgå alle internetsider de måtte ønske – bortset fra Google drev, Dropboks og andre steder hvor man har delte dokumenter.

Der må under ingen omstændigheder kommunikeres med andre.

Den udvidede netadgang gælder KUN til skriftlig eksamen, ved mundtlig eksamen gælder de generelle bestemmelser om kun at have adgang til egne læremidler og via eksamensnetværket for alle.

 

Musik under eksamen

Hvis man vil høre musik under eksamen, SKALselve musikken være downloadet på ens computers harddisk inden eksamensdagen. Under delprøver uden hjælpemidler må man ikke høre musik.