Vedrørende brug af internet ved skriftlige og mundtlige eksamener

Al adgang til internet SKAL foregå gennem eksamensnetværket.

Bemærk : Netværkstrafikken – også på andre netværk end eksamensnetværket – overvåges, og man kan blive bedt om at aflevere sin computer efter eksamen til undersøgelse, hvis der opstår en situation hvor der kan være tvivl om reglerne er blevet overholdt.

Alt materiale der kan downloades, skal også være det inden eksamen - det gælder også dokumenter på Lectio, dropbox, Google Drev osv.

Digitale læremidler må KUN bruges, hvis de står på en positivliste som din lærer har givet jer, og disse links skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen. Det er ikke tilladt med adgang til hjemmesider, men det er det til f. eks. i-bøger brugt i undervisningen eller særlige faglige hjælpemidler, der kæver login - og altså KUN hvis de står på lærerens liste.

Sørg for at lægge din lærers liste ned på din harddisk f. eks. på dit "skrivebord" inden eksamen.

Anbefalingen til mundtlig eksamen er helt klart, at man har alt materiale klar på sin pc, da tiden til opkobling etc. hurtig bliver en væsentlig faktor.

Musik under eksamen

Hvis man vil høre musik under eksamen, SKALselve musikken være downloadet på ens computers harddisk inden eksamensdagen (altså ikke kun playlisterne) . Under delprøver uden hjælpemidler må man IKKE høre musik.