Vedrørende brug af internet ved skriftlige og mundtlige eksamener

Al adgang til internet SKAL foregå gennem eksamensnetværket.

Bemærk : Netværkstrafikken – også på andre netværk end eksamensnetværket – overvåges, og man kan blive bedt om at aflevere sin computer efter eksamen til undersøgelse, hvis der opstår en situation hvor der kan være tvivl om reglerne er blevet overholdt.

Alt materiale der kan downloades, skal også være det inden eksamen - det gælder også dokumenter på Lectio, dropbox, Google Drev osv.

Digitale læremidler må KUN bruges, hvis de står på en positivliste som din lærer har givet jer, og disse links skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen. Som tidligere må man kun bruge de sider på Litteraturportalen som fremgår af undervisningbeskrivelsen, ikke hele portalen som sådan. Man må kun  bruge de specifikke videoer fra frividen.dk som har været brugt i undervisningen, ikke alle videoer inden for et bestemt emne osv.

Sørg for at lægge din lærers liste ned på din harddisk f. eks. på dit skrivebord inden eksamen.

Musik under eksamen

Hvis man vil høre musik under eksamen, SKALselve musikken være downloadet på ens computers harddisk inden eksamensdagen (altså ikke kun playlisterne) . Under delprøver uden hjælpemidler må man ikke høre musik.

 

 

Anbefalingen til mundtlig eksamen er helt klart, at man har alt materiale klar på sin pc, da tiden til opkobling etc. hurtig bliver en væsentlig faktor.