STX 2020 - Engelsk A - Samfundsfag A

Denne studieretning er humanistisk-samfundvidenskabeligt orienteret. I en del af undervisningen spiller studieretningsfagene og fællesfagene sammen og supplerer hinanden, derved kan emner belyses fra mange sider og af mange fag.

Engelsk

Vi bruger det engelske sprog som kommunikationsmiddel til at opnå viden om kultur og samfundsforhold i England, USA og andre engelsksprogede områder. Vi arbejder med skønlitteratur, faglige tekster og elektroniske medier. Vi øver os i præcis mundtlig og skriftlig formidling.

Samfundsfag

Vi arbejder med danske og internationale samfundsforhold. Hvad påvirker samfundsudviklingen? Vi beskæftiger os med emner som ungdomskulturer, politiske og økonomiske udfordringer i det øgede samarbejde i Europa og globalt. Vi samler materiale gennem egne observationer og undersøgelser, og henter det fra den aktuelle samfundsdebat.

Tværfaglighed og fordybelse

På denne studieretning vil engelsk og  samfundsfag med deres forskellige faglige profil arbejde sammen omkring projekter som eksempelvis terrorisme, etniske konflikter.

Rejser/udveksling

Før og under studie-/udvekslingsrejserne sammenligner vi Danmark og det pågældende lands samfund, historie og kultur. Du vil her bl.a. få trænet dine analytiske evner.

BEMÆRK: Der oprettes kun èn Samf-Engelsk klassse MED udveksling. Er der stor elevinteresse for denne studieretning, bliver selve studieretningen dubleret, men kun en af klasserne kan komme på udveksling. Den forhøjede elevbetaling vil så også kun gælde for den pågældende klasse. Klasser med denne studieretning UDEN udveksling vil have en almindelige studierejse i 2.g.

Den Samfundsfag-Engelsk studieretning MED udveksling

I 2g er målet for studierejsen Bruxelles, og temaet er Europas placering i en global sammenhæng – herunder udfordringer og løsninger i forhold til integration i Europa. Derfor sætter vi fokus på integrationsprocessen i Europa, og vi besøger EU-institutioner og NATO's hovedkvarter (3-5 dage).

I 3g vil vi tage til USA (udveksling). Her vil den sproglige interaktion naturligvis være et fokuspunkt, men også USA's rolle som unipolær magt i en dynamisk verden og den ændrede amerikanske politiske retorik vil være et arbejdsområde.

Oprettelsen af denne studieretning er betinget af at der er en udvekslingsaftale på plads (det har vi haft de seneste 5 år)

Der må påberegnes en elevbetaling på ca. 15.000 kr. til rejser på denne studieretning (det er ca. 10.000 kr. mere end på de øvrige studieretninger). Desuden skal du/dine forældre være indstillet på at have en udenlandsk elev boende en uge i løbet af gymnasietiden – til gengæld kommer du også selv til at opleve hans eller hendes familie indefra.

Naturvidenskabelige fag i studieretningen:

Til denne studieretning er tilknyttet to naturvidenskabelige fag inden for rækken: Biologi C, Naturgeografi C, Informatik C. Skolen vælger hvilke to.

Du kan læse mere om fagene under menuen UNDERVISNING