STX 2022 Engelsk A - Fransk fortsætter A - Samf B

Studieretningen henvender sig til dig, der interesserer sig specifikt for sprog og samfundsforhold.

Du vil beskæftige dig med engelsk og fransk på højeste niveau og med samfundsfaglige, sproglige og kulturelle forhold i Danmark og i engelsk- og fransktalende lande. Studieretningen tager på studierejse, hvor du vil bruge dine interkulturelle og sproglige kompetencer.

Engelsk: Vi bruger det engelske sprog som kommunikationsmiddel til at opnå viden om kultur, historie og samfundsforhold i England, USA og andre engelsksprogede områder. Vi arbejder med skønlitteratur, faglige tekster og elektroniske medier. Vi øver os i præcis mundtlig og skriftlig formidling.

Fransk: Du vil arbejde med fransk både skriftligt og mundtligt gennem bl.a. litteratur, musik og film til at opnå sproglige færdigheder samt viden om kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede områder.

Samfundsfag: Du får indsigt i danske og internationale samfundsforhold og kommer til at beskæftige dig med sociologi, politik, økonomi samt globalisering. Følgende er eksempler på typiske temaer i faget: Ungdomskultur, identitetsdannelse, kulturforskelle, demokrati, økonomisk politik, velfærdsstaten.

 

Tværfagligt samarbejde

I studieretningen arbejder vi med tværfaglige forløb og projekter, for eksempel med følgende indhold:

  • politik og velfærdssystemer
  • mennesker og kultur i storbyer
  • national, regional og europæisk identitet
  • grænseområder
  • Den Europæiske Union

Naturvidenskabelige fag i studieretningen:

Til denne studieretning knyttes Latin C og det naturvidenskabelige fag Biologi C.

Du kan læse mere om fagene under menuen UNDERVISNING

Læs her om studieture og ekskursioner i gymnasiet