STX 2022 - Engelsk A - Samfundsfag A

Denne studieretning er humanistisk-samfundvidenskabeligt orienteret. I en del af undervisningen spiller studieretningsfagene og fællesfagene sammen og supplerer hinanden, derved kan emner belyses fra mange sider og af mange fag.

Engelsk

Vi bruger det engelske sprog som kommunikationsmiddel til at opnå viden om kultur og samfundsforhold i England, USA og andre engelsksprogede områder. Vi arbejder med skønlitteratur, faglige tekster og elektroniske medier. Vi øver os i præcis mundtlig og skriftlig formidling og i at formulere os med brug af relevante faglige begreber.

Samfundsfag

Vi arbejder med danske og internationale samfundsforhold, og vi laver således analyser af aktuelle problemstillinger inden for hovedområderne sociologi, politik, økonomi og international politik. Vi forholder os nuanceret til komplekse problemstillinger og debatter med afsæt i empirisk materiale og teori.

Tværfaglighed og fordybelse

På denne studieretning vil engelsk og  samfundsfag med deres forskellige faglige profil arbejde sammen omkring projekter eksempelvis:

Mennesket i storbyen: socialisering, NYC, fremmedgørelse

Brexit: Den europæiske union, vælgeradfærd, national og europæisk identitet

Identitetsdannelse: regional, national, europæisk

Grænseområder: USA-Mexico, UK- Nordirland, EU-UK

Immigration: håndtering af flygtninge, kulturmøder, radikalisering

Internationale konflikter: Afghanistan, Irak, Det sydkinesiske hav

Naturvidenskabelige fag i studieretningen:

Til denne studieretning er tilknyttet to naturvidenskabelige fag inden for rækken: Biologi C, Naturgeografi C, Informatik C. Skolen vælger hvilke to.

Du kan læse mere om fagene under menuen UNDERVISNING

Læs mere her om studieture og ekskursioner i gymnasiet