STX 2022 Engelsk A - Tysk fortsætter A - Samf B

Du vil beskæftige dig med engelsk og tysk på højeste niveau og med samfundsfaglige, sproglige og kulturelle forhold i Danmark samt engelsk- og tysktalende lande.

Engelsk:

Vi bruger det engelske sprog som kommunikationsmiddel til at opnå viden om kultur, historie og samfundsforhold i England, USA og andre engelsksprogede områder. Vi arbejder med skønlitteratur, faglige tekster og elektroniske medier. Vi øver os i præcis mundtlig og skriftlig formidling.

Tysk:

Vi arbejder med skriftlig og mundtlig sprogbrug og kommunikation på tysk. Eleverne stifter bekendtskab med mange forskellige teksttyper- og genrer, som kan give eleverne en varieret og nuanceret indsigt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland. Tysklands politiske og økonomiske stilling i Europa spiller en central rolle i faget i denne studieretning.

Samfundsfag:

Du får indsigt i danske og internationale samfundsforhold og kommer til at beskæftige dig med sociologi, politik, økonomi samt globalisering. Følgende er eksempler på typiske temaer i faget: Ungdomskultur, identitetsdannelse, kulturforskelle, demokrati, økonomisk politik, velfærdsstaten.

 

Tværfagligt samarbejde

I studieretningen arbejder vi med tværfaglige forløb og projekter, for eksempel med følgende indhold:

  • europæisk identitet: Brexit, Tyskland som Europas lokomotiv
  • immigration:håndtering af flygtninge herunder kulturmøder
  • identitetsdannelse: bl.a. fokus på national, regional og europæisk identitet
  • politik, økonomi og velfærd: sociale klasser, social mobilitet
  • grænseområder: Dansk/tysk grænseland, UK/Skotland, nationale mindretal i Europa.
  • globalisering: turisme, internationalt arbejdsmarked
  • kultur: hooliganisme, højreradikalisering
  • mennesket i storbyen: London, New York, Berlin, München

Naturvidenskabelige fag i studieretningen

Til denne studieretning knyttes Latin C og det naturvidenskabelige fag Biologi C.


Du kan læse mere om fagene under menuen UNDERVISNING

Læs her om studieture og ekskursioner i gymnasiet