STX 2023 - Engelsk A - Samfundsfag A

På Falkonergårdens Gymnasium og HF udbydes tre toninger af studieretningen med samfundsfag A og engelsk A. På studieretningerne undervises der efter den samme lærerplan, således at de samme faglige mål opnåes. Nedenstående beskrivelser er derfor udtryk for de tre toninger af den samme studieretning.

Det digitale samfund: Samfundsfag A - Engelsk A 

Som ung i dag fødes man ind i en digital tidsalder, der er i konstant udvikling og forandring. Hvordan vil kunstig intelligens, overvågningskapitalisme og computerstyrede algoritmer påvirke dit liv og fremtid som borger i vores demokratiske samfund? Hvilke dilemmaer kan det give for borgerne og beslutningstagerne i en tid, hvor teknologien byder os nye og hidtil usete muligheder? Det kan du blive klogere på,  hvis du vælger linjen det digitale samfund på Falkonergårdens Gymnasium og HF.

På linjen det digitale samfund vil studieretningsfagene samfundsfag A, engelsk A og øvrige fag samarbejde om at tone undervisningen i retningen af en række aktuelle og historiske temaer, der centrerer sig om den digitale tidsalder. Vi kommer blandt andet til at studere hvilke konkrete teknologiske løsninger, der ligger til grund for denne tidsalder, og hvordan denne teknologi påvirker sproglige og samfundsmæssige forhold i samfundet. Alt dette suppleres med et fokus på, hvordan litteratur og film kan siges at afspejle teknologiens udvikling. Er det f.eks. science fiction-litteraturen, der har inspireret den videnskabelige elite til at udvikle de seneste moderne teknologier som f.eks. selvkørende biler, eller er det teknologien, der har inspireret litteraturen? 

Linjen indeholder en række tværfaglige forløb, hvor alle fag på skift indgår i varierende varighed og omfang. Eksempler på disse forløb kan blandt andet være:

* The Rise of The Robots – bliver vi frigjort eller fanget af teknologien?
* EU – de liberale demokratiers kamp for retten til privatliv.
* Cambridge Analytica – kan algoritmer vinde et valg?
* Science fiction – kan fantasi blive til virkelighed?
* Overvågning i det 21. århundrede – er Kina på vej mod et techno-feudalt samfund?
* Will Humans Go The Way Of Horses - bliver mennesket overflødigt i den digitale tidsalders økonomi?

*Kunstig Intelligens - Er f.eks. ChatGPT en ven eller fjende?

 

 

Det bæredygtige samfund: Samfundsfag A - Engelsk A - (Naturgeografi B)  

Verden forandrer sig. Du er nu sammen med 8 milliarder andre mennesker på en klode, hvor temperaturen stiger, og det gør verdenshavene også. Hvilken fremtid går du og din generation i møde i en foranderlig verden? Er der håb for kloden, og hvilke innovative løsninger kalder fremtiden på? Det er spørgsmål, du vil få mulighed for at arbejde med  i denne studieretning med Engelsk A og Samfundsfag A.
På linjen det bæredygtige samfund vil studieretningsfagene samfundsfag A og engelsk A og øvrige fag samarbejde om at tone dele af undervisningen i retningen af en række historiske og aktuelle temaer, der tematiserer bæredygtighed. Vi kommer blandt andet til at studere, hvordan politiske bevægelser kan påvirke vores hverdag i kampen for en bæredygtig klode. Det kan du blive klogere på, hvis du vælger linjen det bæredygtige samfund på Falkonergårdens Gymnasium og HF.

Linjen indeholder en række tværfaglige forløb, hvor alle fag på skift indgår i varierende varighed og omfang. 

Eksempler på disse forløb kan blandt andet være:

* Cli-Fi: klimalitteratur.
* Klimaforandringer: Vi studerer bud på alverdens udfordringer og løsninger.
* Global ulighed: Hvordan påvirker det individet og samfundet?
* Politiske bevægelser og politisk aktivisme.
* Bæredygtige diskurser: Hvordan taler vi om klodens klimaudfordringer, herunder bl.a. misinformation og mediernes rolle. 
* Man and Nature: historisk og nutidigt blik på forholdet mellem menneske og natur.

Internationale forhold: Samfundsfag A - Engelsk A  

Som ung i dag fødes man ind i en globaliseret verden, der i mange henseender er præget af konflikt, men også af internationalt samarbejde. Mennesker migrerer og har altid migreret, hvilket har ført til kulturmøder og multikulturelle samfund. Hvilke dilemmaer og udfordringer står individer og samfund overfor? Hvem har magten til at italesætte virkeligheden i det internationale samfund, og hvordan påvirker dette os som globale borgere samt beslutningstagere i det politiske system? 

På linjen internationale forhold vil studieretninsfagene samfundsfag A og engelsk A og øvrige fag være med til at belyse ovenstående emner i tæt samarbejde med hinanden. Vi kommer bl.a. til at undersøge hvordan amerikansk politik påvirker andre aktører i det internationale politiske system, samt hvordan indenrigspolitiske forhold i USA påvirker landets udenrigspolitiske kurs. Udover et fokus på amerikansk indenrigs- og udenrigspolitiske forhold arbejder vi med andre engelsksprogede landes politiske, kulturelle og sociale forhold. Især Storbritannien er interessant at undersøge i forhold til det britiske imperium, Brexit i 2016 samt Storbritanniens nuværende forhold til EU.  Det kan du blive klogere på,  hvis du vælger linjen internationale forhold på Falkonergårdens Gymnasium og HF.

Linjen indeholder en række tværfaglige forløb, hvor alle fag på skift indgår i varierende varighed og omfang. Eksempler på disse forløb kan blandt andet være:

* Globaliseringens vindere og tabere.
* Konflikt og samarbejde: nationalt og internationalt. 
* Kulturmøder og multikulturalisme i den engelsksprogede verden.
* Grænser: hvordan nationale og psykologiske grænser opstår og udvikles.
* Af- og neokolonisering.
* EU-systemets muligheder og udfordringer, herunder Brexit.

For alle tre toninger:

Du kan læse mere om fagene under menuen UNDERVISNING

Læs mere her om studieture og ekskursioner i gymnasiet