STX - Biologi A - Kemi B

I biologifaget arbejder vi indenfor mner som f.eks. fysiologi, genetik, økologi, mikrobiologi, bioteknologi og evolution. Vi arbejder i høj grad med aktuelle problemstillinger. - Det kunne f. eks. være antibiotikaresistensudvikling, modstand mod vacciner, hvordan vores kost bedst sammensættes ift. den enkeltes behov, baggrunden for udbredelsen af livstilssygdomme som f. eks diabetes, naturforvaltning og landbrugspolitik, og etik omkring brug af stamceller eller genmodificerede organismer. Biologi er i høj grad et eksperimentelt fag og derfor vil ca 20% af undervisningstiden foregå med  forsøg i laboratoriet eller på feltarbejde i naturen og efterfølgenden arbejde med egne resultater. Vi arbejder hen imod at få eleverne til at kunne drage sammenhænge mellem de forskellige overordnede biologiske emner og blive kompetente til at tage stilling til problemstillinger med biologisk baggrund. Kemi understøtter i høj grad den biologiske teori, f. eks. når det handler om biokemi og opbygningen og funktionen af biologiske strukturer som eksempelvis nervecellers receptorer, cellemembranens opbygning og lignende. Samarbejde med matematik kan bruges til at lave modeller f. eks for udvikling af infektionssygdomme - og til statistiske beregninger.

Faget kemi giver kendskab til naturvidenskabelig tankegang, stoffers opbygning og omdannelse og kan samarbejde med biologi på mange planer.I kemi arbejdes der med både stoffers opbygning, deres reaktion med hinanden og forskellige former for beregning. Det gælder både for grundstofferne og for forbindelser af grundstoffer. På B-niveauet arbejdes blandt andet med den store stofgruppe der består af alkoholer (ethanol hører til her). Man lærer både at analysere et stof og at fremstille det, fx et simpelt lægemiddel.

Desuden indgår det obligatoriske matematik på B niveau naturligt i tværfaglige forløb og projekter med de øvrige fag. Matematik har også sin egen identitet karakteriseret ved abstraktion, matematisk logisk sprogbrug og ræsonnementer. Der fokuseres på rent matematiske færdigheder og deres anvendelser til at beskrive virkeligheden gennem opstilling, behandling og vurdering af matematiske modeller. IT-værktøjer anvendes i flere sammenhænge.

Tværfaglighed og fordybelse

I en del af undervisningen spiller studieretningsfagene og fællesfagene sammen og supplerer hinanden, derved kan emner belyses fra mange sider og af mange fag. Som eksempler på mulige emner i denne studieretning kan nævnes:

Arvelighed af egenskaber

Vi ser på arvelighed af egenskaber og inddrager sandsynlighedsregning til at få et indblik i arvegangen af bestemte egenskaber eller sygdomme. Videre får vi viden om genteknologi og diskuterer etiske spørgsmål på dette felt.

Epidemimodeller og immunbiologi

Emner som mikrobiologi og immunsystemet leder os hen til studier af matematiske modeller for udbredelsen af smitte ved en epidemi.

Biologi og kemi er de naturvidenskabelige fag der er knyttet til denne studieretning. Læs mere om fagene under menuen UNDERVISNING