STX - Biologi A - Kemi B - Idræt B

Denne studieretning er overvejende naturvidenskabelig

I biologifaget arbejder vi indenfor emner som f.eks. fysiologi, genetik, økologi, mikrobiologi, bioteknologi og evolution. Vi arbejder i høj grad med aktuelle problemstillinger - det kunne f. eks. være antibiotikaresistensudvikling, modstand mod vacciner, hvordan vores kost bedst sammensættes ift. den enkeltes behov, baggrunden for udbredelsen af livstilssygdomme som f. eks diabetes, naturforvaltning og landbrugspolitik, og etik omkring brug af stamceller eller genmodificerede organismer. Biologi er i høj grad et eksperimentelt fag og derfor vil ca 20% af undervisningstiden foregå med  forsøg i laboratoriet eller på feltarbejde i naturen og efterfølgenden arbejde med egne resultater. Vi arbejder hen imod at få eleverne til at kunne drage sammenhænge mellem de forskellige overordnede biologiske emner og blive kompetente til at tage stilling til problemstillinger med biologisk baggrund. Kemi understøtter i høj grad den biologiske teori, f. eks. når det handler om biokemi og opbygningen og funktionen af biologiske strukturer som eksempelvis nervecellers receptorer, cellemembranens opbygning og lignende. Samarbejde med matematik kan bruges til at lave modeller f. eks. for udvikling af infektionssygdomme - og til statistiske beregninger.

Faget kemi giver kendskab til naturvidenskabelig tankegang, stoffers opbygning og omdannelse og kan samarbejde med biologi på mange planer.I kemi arbejdes der med både stoffers opbygning, deres reaktion med hinanden og forskellige former for beregning. Det gælder både for grundstofferne og for forbindelser af grundstoffer. På B-niveauet arbejdes blandt andet med den store stofgruppe der består af alkoholer (ethanol hører til her). Man lærer både at analysere et stof og at fremstille det, f. eks.  et simpelt lægemiddel.

I faget idræt prøver vi kræfter med en lang række praktiske idrætter, inden for de tre hovedområder: Boldspil, klassiske og nye idrætter samt musik og bevægelse. Det kan være idrætter såsom atletik, redskabsgymnastik, parkour, skiløb, klatring, fitness, forskellige former for dans, performance og de klassiske boldspil, som fodbold, volley, basket eller rugby. For at forstå hvordan kroppen fungerer og præsterer inden for disse forskellige idrætsgrene lærer vi om, hvad der sker i kroppen, når vi begynder at arbejde, hvordan kroppen reagerer på forskellige former for træning, hvordan mentaltræning forbedrer præstationen, samt forskellen på at præstere som hold og som individualist. Vi lærer også om idrættens rolle i samfundet og i det enkelte menneskes liv gennem temaer som livsstil, sundhed og idrætsvaner.

Tværfaglighed og fordybelse

I en del af undervisningen spiller studieretningsfagene og fællesfagene sammen og supplerer hinanden, derved kan emner belyses fra mange sider og af mange fag. Som eksempler på mulige emner i denne studieretning kan nævnes:

Kroppen som maskine

Et emne hvor vi ved målinger og tests undersøger kroppens ydeevne. Med jeres egen krop som udgangspunkt, kommer I til at arbejde både teoretisk og praktisk med at undersøge, hvilken betydning kost, træning, kønsforskelle og dimensioner har for præstationen. Den kemiske sammensætning af kostens bestanddele undersøges eksperimentelt.

Arvelighed af egenskaber

Vi ser på arvelighed af egenskaber og får et indblik i arvegangen af bestemte egenskaber eller sygdomme. Videre får vi viden om genteknologi og diskuterer etiske spørgsmål på dette felt. Vi går ned på molekyleniveau, og ser på opbygning af de store DNA-molekyler, som ved et simpelt forsøg kan isoleres fra jordbær eller fra dig selv, så man kan se på dem i et mikroskop.

Medicin og doping

Der er ikke stor forskel på, hvordan medicin og et stof fra dopinglisten virker i kroppen. Faktisk bruges der i nogle idrætsgrene astmamedicin, som præstationsfremmende middel. Koffein er et andet stof, som ikke er forbudt, og som kan virke fremmende for visse idrætspræstationer. Vi ser hvordan kemikere med biologisk viden om stoffers vej gennem kroppen, kan designe et stof til at virke på en bestemt måde. I idræt diskuterer vi det etiske i doping, samt hvor grænsen går, for hvad man kan kalde doping.

Du kan læse mere om fagene under menuen UNDERVISNING