STX Engelsk A - Tysk fortsætter A - Samf B

Du vil beskæftige dig med engelsk og tysk på højeste niveau og med samfundsfaglige, sproglige og kulturelle forhold i Danmark samt engelsk- og tysktalende lande

Engelsk:

Vi bruger det engelske sprog som kommunikationsmiddel til at opnå viden om kultur, historie og samfundsforhold i England, USA og andre engelsksprogede områder. Vi arbejder med skønlitteratur, faglige tekster og elektroniske medier. Vi øver os i præcis mundtlig og skriftlig formidling.

Tysk:

Vi arbejder med skriftlig og mundtlig sprogbrug og kommunikation på tysk. Eleverne stifter bekendtskab med mange forskellige teksttyper- og genrer, som kan give eleverne en varieret og nuanceret indsigt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland. Tysklands politiske og økonomiske stilling i Europa spiller en central rolle i faget i denne studieretning.

Samfundsfag:

Du får indsigt i danske og internationale samfundsforhold og kommer til at beskæftige dig med sociologi, politik, økonomi samt globalisering. Følgende er eksempler på typiske temaer i faget: Ungdomskultur, identitetsdannelse, kulturforskelle, demokrati, økonomisk politik, velfærdsstaten.

I studieretningen arbejder vi med tværfaglige forløb og projekter, for eksempel med følgende indhold:

  • europæisk identitet: Brexit, Tyskland som Europas lokomotiv
  • immigration:håndtering af flygtninge herunder kulturmøder
  • identitetsdannelse: bl.a. fokus på national, regional og europæisk identitet
  • politik, økonomi og velfærd: sociale klasser, social mobilitet
  • grænseområder: Dansk/tysk grænseland, UK/Skotland, nationale mindretal i Europa.
  • globalisering: turisme, internationalt arbejdsmarked
  • kultur: hooliganisme, højreradikalisering
  • mennesket i storbyen: London, New York, Berlin, München

Studieretningen tager på studierejse hvor du vil bruge dine interkulturelle og sproglige kompetencer. Turen indeholder besøg på europæiske institutioner og eleverne arbejder med emner som grænseområder, identitet og nationalitet.

Til denne studieretning knyttes Latin C og det naturvidenskabelige fag Biologi C.


Du kan læse mere om fagene under menuen UNDERVISNING