STX - Matematik A - Fysik B - Kemi B

Denne studieretning beskæftiger sig med verden fra de mindste byggesten til de største i universet og om, hvordan denne viden vristes fra naturen. Samarbejdet mellem fysik, kemi og matematik er det specielle ved retningen. Den giver mange valgmuligheder efter gymnasiet.

Studieretningsfagene

Matematik (A): Faget giver indføring i det sprog, der anvendes til at beskrive og modellere naturen blandt andet i fagene fysik og kemi.

Fysik (B): Faget giver fortrolighed med væsentlige naturvidenskabelige metoder og åbner for en naturvidenskabelig tolkning af verden.

Kemi (B): Faget giver kendskab til naturvidenskabelig tankegang, stoffers opbygning og omdannelse. Det er desuden fastlagt, at elever på denne studieretning skal have biologi.

Tværfaglighed og fordybelse

En del af undervisningen foregår på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene, så vigtige temaer belyses fra forskellige sider. Som eksempler herpå kan nævnes:

  • Hvad er de mindste byggesten, og hvordan er deres egenskaber? 
  • Hvilke former for energiproduktion og -lagring kan fremtidens samfund anvende? Solceller, brændselsceller, vindmøller, solfangere, jordvarme, kernekraft eller er der stadigvæk olie til kraftværkerne?
  • Er nanoteknologi fremtiden? Med nanoteknologien kan man styre verden helt ned på det atomare niveau. Nye materialer med funktioner som man ikke kan opnå på nogen anden møde, såsom måleapparater der kan placeres i blodbanen og renere teknologi der anvender færre resurser.
  • Hvordan kan man få oplysninger om kemiske processer i celler og stoffer på fjerne stjerner? Spektroskopi er en målemetode, der uden direkte indgreb kan måle, hvad der foregår i cellerne eller kan måle hvilke grundstoffer, der findes på fjerne stjerner.
  • Hvad er matematikken bag (næsten) ubrydelige koder?
  • Hvordan kan cellefordoblingen i et foster beskrives matematisk?
  • Hvad er sandsynligheden for at få fire esser i poker?

Til denne studieretning er tilknyttet det naturvidenskabelige fag Biologi C. Hvis en elev ikke tilvælger enten Fysik A eller Kemi A SKAL eleven vælge enten Biologi B, Naturgeografi C eller Informatik C som valgfag.

Elever der ikke vælger et A-fag, skal så vælge et andet fag som A-fag for at opfylde kravet om 4 A-fag.

Du kan læse mere om de enkelte fag under menuen UNDERVISNING