Geovidenskab er sjovt! - Også i virkeligheden!  

Studieretningen indeholder følgende fag:

Geovidenskab A (giver Fysik B og Naturgeografi B)       

Matematik A

Kemi B  

Geovidenskab (A): Faget sammenkobler fysik og naturgeografi, og styrker dit kendskab til menneskets muligheder og begrænsninger her på Jorden.  I geovidenskab arbejder man med aktuelle emner som råstoffer, klima og energi. Faget er praktisk orienteret med mange forsøg, feltarbejde og besøg på virksomheder.  

Matematik (A): Matematik har sin egen identitet karakteriseret ved abstraktion, matematisk logisk sprogbrug og ræsonnementer. Vi arbejder både med rent matematiske færdigheder og deres anvendelse, idet vi beskriver virkeligheden gennem anvendelse af matematiske modeller.

Kemi (B): Faget giver kendskab til naturvidenskabelig tankegang, stoffers opbygning og omdannelse. Det er desuden fastlagt, at elever på denne studieretning skal have biologi. Samarbejdet mellem geovidenskab og de øvrige naturvidenskabelige fag giver en solid basis for forståelse af de geovidenskabelige temaer og problemstillinger.

Hvis du ønsker at beskæftige dig med aktuelle naturvidenskabelige områder som:

 • Bæredygtig udvikling
 • Jorden som levested for mennesket
 • Klima og klimaændringer
 • Energi og energiforsyning (nu og i fremtiden)
 • Dannelse og udnyttelse af naturressourcer
 • Hungersnød, tørke og oversvømmelser
 • Vulkaner og jordskælv

… så er Geovidenskab faget for dig!   Vi benytter de nyeste metoder og teknologier inden for databehandling og kortanalyser. Mange af landets store virksomheder og forskningsinstitutioner støtter op om Geovidenskab som studieretning. 

Vi søger altid at finde en løsning på et konkret problem. Eksempler på problemer kunne være:

 • Skal nordpolen være dansk?
 • Er der plads til os alle her på Jorden?
 • Hvorfor er det ikke dinosaurerne der dominerer vores verden?
 • Hvordan er Jorden dannet?
 • Hvorfor smelter isen?
 • Kan man lave en model af Jorden?
 • Hvordan virker en GPS?

Praktisk Geovidenskab læres ikke kun i klasselokalet! Feltundersøgelser i naturen og forsøg i laboratoriet er vigtige i undervisningen i Geovidenskab. Vi indsamler data og følger udviklingen i naturens processer. Danmark er et rigtigt godt udgangspunkt for feltarbejde i naturen. Vi tager bla. til Stevns, hvor vi både ser på kysten og den fantastiske Stevns Klint, som er Unesco Verdensarv. Vi undersøger landskaber dannet under istiden og besøger det overvældende Faxe Kalkbrud.

Studieretningen med Geovidenskab A, opfylder adgangskravene til de fleste videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik. Der er mulighed for at hæve fysik eller kemi til A-niveau i 3.g.

Hvorfor Geovidenskab A?

 • Geovidenskab er for dig, der ønsker en solid, naturvidenskabelig uddannelse med et klart anvendelsesorienteret perspektiv.
 • Geovidenskab er for dig, som har en særlig interesse for naturressourcer, klima, energi og bæredygtighed.
 • Geovidenskab er for dig, hvis du ønsker at gøre Danmark førende inden for teknologisk innovation, forskning og udvikling.
 • Geovidenskab er for dig, der ønsker et globalt perspektiv, også på lokale problemer.