STX - Musik A - Matematik A

Er studieretningen for dig, der vil uddybe din viden om musik, matematik, og kultur og samfundsforhold, og forstå større sammenhænge mellem disse elementer.

I musik trænes du i sang, instrumentalspil, arrangement og optræden, og du lærer om musikkens forskellige udtryksformer gennem analyse, teori og viden om den tid og de verdener, musikken indgår i. Et væsentligt i element undervisningen er ekskursioner, temadage og koncertbesøg.

Matematik har sin egen identitet karakteriseret ved abstraktion, matematisk logisk sprogbrug og ræsonnementer. Der fokuseres på rent matematiske færdigheder og på deres anvendelser til at belyse virkeligheden gennem opstilling, behandling og vurdering af matematiske modeller. IT-værktøjer anvendes i flere sammenhænge.

Tværfaglighed og projekter

En del af undervisningen i studieretningen er flerfaglig, og der indgår adskillige projektperioder. Som muligheder for flerfagligt samarbejde kan nævnes:

  • Fra blues til hiphop - afroamerikansk musik og kultur 
  • Mozart og fornuften - en undersøgelse af oplysningstiden 
  • Fra Thatcher til Theresa May - det nye Storbritannien 
  • "Det gyldne snit" - matematik, arkitektur, billedkunst og musik 
  • Er Gallups undersøgelser af folks holdninger matematisk set til at stole på?

Til denne studieretning er tilknyttet de naturvidenskabelige fag Biologi C og Naturgeografi C

 Du kan læse mere om fagene under menuen UNDERVISNING.