Denne studieretning er for

  • Elever, der interesserer sig for sprog, samfund, matematik og kommunikation i en europæisk og international sammenhæng. 
  • Elever, der ønsker at orientere sig i og engagere sig i en verden, præget af hurtige forandringer og globalisering. 
  • Elever der vil arbejde med matematik på B-niveau, hvorved man bl.a. sikres en solid baggrund for at anvende og fortolke statistisk materiale. 
  • Elever, der ønsker sproglig udvikling og som med et åbent sind vil indgå i kulturelt såvel som sprogligt udfordrende kulturmøder.

Rejser/udveksling

Før og under studie-/udvekslingsrejserne sammenligner vi Danmark og det pågældende lands samfund, historie og kultur. Du vil her bl.a. få trænet dine analytiske evner.

BEMÆRK: Der oprettes kun èn international klassse MED udveksling. Er der stor elevinteresse for denne studieretning, bliver selve studieretningen dubleret, men kun en af klasserne kan komme på udveksling. Den forhøjede elevbetaling vil så også kun gælde for den pågældende klasse.

Den internationale studieretning MED udveksling

I 2g er målet for studierejsen Bruxelles, og temaet er Europas placering i en global sammenhæng – herunder udfordringer og løsninger i forhold til integration i Europa. Derfor sætter vi fokus på integrationsprocessen i Europa, og vi besøger EU-institutioner og NATO's hovedkvarter (3-5 dage).

I 3g vil vi tage til USA (udveksling). Her vil den sproglige interaktion naturligvis være et fokuspunkt, men også USA's rolle som unipolær magt i en dynamisk verden og den ændrede amerikanske politiske retorik vil være et arbejdsområde.

Oprettelsen af denne studieretning er betinget af at der er en udvekslingsaftale på plads (det har vi haft de foregående 5 år).

Der må påberegnes en elevbetaling på ca. 15.000 kr. til rejser på denne studieretning (det er ca. 10.000 kr. mere end på de øvrige studieretninger). Desuden skal du/dine forældre være indstillet på at have en udenlandsk elev boende en uge i løbet af gymnasietiden – til gengæld kommer du også selv til at opleve hans eller hendes familie indefra.

Den internationale studieretning med skolebesøg (England)

I 2g tager klassen til England og besøger Falkonergårdens venskabsgymnasium. Her vil der være fokus på samarbejde med de engelske elever om varierende emner så som Brexit og ulighed i samfundet. Dette rejsemål vil naturligvis give optimale muligheder for udvikling af din kulturforståelse og give enestående muligheder for at lave sammenlignende analyser. Vores engelske værter besøger os efterfølgende.

I denne udgave af studieretningen kræves ikke forøget egenbetaling.

Den internationale studieretning med fokus på frivillighed og socialt arbejde

I denne studieretning fokuserer vi især på frivillighed og socialt arbejde samt hvordan det kan styrke civilsamfundet. Der arbejdes bl.a. med frivillighed og socialt arbejde i lokalsamfundet.

i 2g tager klassen til en endnu ikke defineret destination.

I denne udgave af studieretningen kræves ikke forøget egenbetaling.

 

Tilknyttede naturevidenskabelige fag:

For en klasse der oprettes MED udveksling: Til denne studieretning er tilknyttet det naturvidenskabelige fag Naturgeografi C og Informatik C.

For en klasse der oprettes UDEN udveksling: Til denne studieretning er tilknyttet det naturvidenskabelige  Biologi C og derudover enten Informatik C eller Naturgeografi C 

Du kan læse mere om fagene under menuen UNDERVISNING