STX - Samfundsfag A - Engelsk A


Denne studieretning er for

  • Elever, der interesserer sig for sprog, samfund, matematik og kommunikation i en europæisk og international sammenhæng. 
  • Elever, der ønsker at orientere sig i og engagere sig i en verden, præget af hurtige forandringer og globalisering. 
  • Elever der vil arbejde med matematik på B-niveau, hvorved man bl.a. sikres en solid baggrund for at anvende og fortolke statistisk materiale. 
  • Elever, der ønsker sproglig udvikling og som med et åbent sind vil indgå i kulturelt såvel som sprogligt udfordrende kulturmøder.

Studieretningens kendetegn:

Rejser/udveksling

Intentionen er 3 studierejser af forskellig varighed:

I 1g er målet for studierejsen Bruxelles, og temaet er Europas placering i en global sammenhæng – fx EU's økonomiske og sikkerhedspolitiske rolle i verden. Vi sætter fokus på integrationsprocessen i Europa, og vi besøger EU-institutioner og NATO's hovedkvarter (3 dage).

I 2g vil vi tage til Malaga i Spanien og undersøge.... (en uge).

I 3g vil vi tage til USA (her håber vi på udveksling). Her vil den sproglige interaktion naturligvis være et fokuspunkt, men også USA's rolle som unipolær magt i en dynamisk verden og den ændrede amerikanske politiske retorik vil være et arbejdsområde.

Disse rejsemål vil give optimale muligheder for udvikling af din kulturforståelse og give enestående muligheder for at lave sammenlignende analyser.

Læs en blog fra 2cs Istanbul-tur, oktober 2011 (de seneste år er turen gået til Malaga i stedet)

Kommunikation

Fra 1g vil du blive engageret i løbende kommunikation med en skoleklasse i USA/Tyrkiet (evt. via Facebook). Du vil derigennem både øge dine engelskkundskaber og samtidigt blive personligt engageret i det tværkulturelle samarbejde.

Før og under studie/udvekslingsrejserne sammenligner vi Danmark og det pågældende lands samfund, historie og kultur, og klassen og samarbejdsklassen arbejder hånd i hånd om projekter vedrørende det område og land, I besøger. Du vil dermed også få mulighed for at bruge dit fremmedsprog.

Der må påberegnes en elevbetaling på ca. 18.000 kr. til rejser på denne studieretning (det er ca. 11.000 kr. mere end på de øvrige studieretninger). Desuden skal du/dine forældre være indstillet på at have en udenlandsk elev boende en uge i løbet af gymnasietiden – til gengæld kommer du også selv til at opleve hans eller hendes familie indefra.

BEMÆRK: Der oprettes kun EN klasse med forøget rejseaktivitet. Er der stor elevinteresse for denne studieretning, bliver selve studieretningen dubleret, men kun en af klasserne kan komme på udveksling. Den forhøjede elevbetaling vil så også kun gælde for den pågældende klasse.

For en klasse der oprettes MED udveksling: Til denne studieretning er tilknyttet det naturvidenskabelige fag Naturgeografi C og Biologi C.

For en klasse der oprettes UDEN udveksling: Til denne studieretning er tilknyttet det naturvidenskabelige  Biologi C og derudover enten Informatik C eller naturgeografi C 

Du kan læse mere om fagene under menuen UNDERVISNING