STX - Samfundsfag A - Matematik A

Studieretningen for dig, der er interesseret i at studere samfundets udvikling og i at videreudvikle dine matematiske færdigheder. Der vil være gode muligheder for, at de involverede fag kan arbejde sammen i forskellige temaer.

Samfundsfag

I samfundsfag arbejder vi med danske og internationale samfundsforhold. Faget består af sociologi, politik, økonomi, international politik og samfundsfaglig metode. Vi beskæftiger os med emner som: Ungdomskultur, TV?s betydning, Hvorfor stemmer folk som de gør? Hvad er demokrati? Hvem bestemmer i samfundet? Hvorfor skal vi betale skat? Hvordan er velfærdsstatens indflydelse på din hverdag? Hvad er årsagen til terrorisme? Hvad er Danmarks rolle i EU? Vi bruger stof fra den aktuelle samfundsdebat, men laver også selv f.eks. spørgeskemaundersøgelser.

Matematik

Faget indgår naturligt i tværfaglige forløb og projekter med de øvrige fag, men har også sin egen identitet karakteriseret ved abstraktion. Matematisk logisk sprogbrug og ræsonnementer. Der focuseres på rent matematiske færdigheder og deres anvendelse til at belyse virkeligheden gennem opstilling, behandling og vurdering af matematiske modeller. IT-værktøjer anvendes i flere sammenhænge.

Temaer i samspil med Matematik

Valg og vælgere: Gallup undersøger folks holdninger og spørger, hvilket parti man vil stemme på. Hvordan er sådanne undersøgelser lavet? Er de matematisk set til at stole på? økonomisk politik: Hvordan styrer man et samfund? Kan økonomernes modeller bruges? Modellering: hvilke sammenhænge er der mellem kroppens dimensioner og dens evne til at præstere? Passer virkeligheden med de modeller vi kan opstille?

 Til denne studieretning er knyttet de naturvidenskabelige fag Biologi C og Naturgeografí C.

Du kan læse mere om fagene under menuen UNDERVISNING