STX Spansk A - Engelsk A - Latin C

Studieretningen henvender sig til dig, som har særlig interesse for sprog, kultur og kommunikation. Du vil udvikle og skærpe din sprogbevidsthed og kulturforståelse og få mulighed for at træne dine kommunikative evner på skrift og i tale. Det sker gennem beskæftigelsen med to af den moderne verdens hovedsprog på højt niveau, i 2.g suppleret og støttet af undervisning i det gamle universelle sprog latin og den enestående indflydelsesrige romerske kultur.

Spansk:

Det meste af 1.g bruger vi på at lære sprogets grundlæggende grammatik og ordforråd at kende, mens vi stifter bekendtskab med forskellige aspekter af den spansktalende verdens kultur. Sidenhen, i 2. og 3.g, er undervisningen organiseret i tematiske forløb, som dækker både Spanien og Latinamerika. Vi arbejder med skønlitteratur, artikler, film og sange.

Da denne studieretning indeholder både spansk og engelsk på højt niveau, vil vi bl.a. beskæftige os med forholdet mellem Latinamerika og USA og med det spanske sprogs rolle i det moderne USA.

Engelsk:

Vi bruger det engelske sprog som kommunikationsmiddel til at opnå viden om kultur, historie og samfundsforhold i England, USA og andre engelsksprogede områder. Vi arbejder med skønlitteratur, faglige tekster og elektroniske medier. Vi øver os i præcis mundtlig og skriftlig formidling

Latin:

 I det etårige forløb, der vil være placeret i 2.g, bygger vi oven på AP-latinen og læser autentiske tekster af klassiske romerske forfattere både på latin og i oversættelse. Herigennem fås en universalnøgle til de moderne europæiske sprog og en viden om, hvordan Antikkens Rom har haft afgørende betydning for senere kultur i både Europa, Latinamerika og Angloamerika.

Tværfaglighed og projekter:

I studieretningen vil vi arbejde med tværfaglige forløb og projekter, for eksempel inden for følgende emner:

  • imperier
  • retorik
  • migration
  • slaver
  • metropoler/bysamfund/storbyer

I 2. g vil latinfaget have oplagte muligheder for at indgå i samarbejdet: Det romerske Imperium, Ciceros taler (inspiration for bl.a. Obama), de mange folkeslag inden for imperiet, den antikke slaveøkonomi, storbyen Rom (datidens New York)....

Til denne studieretning er tilknyttet det naturvidenskabelige fag  Biologi C og Naturgeografi C.

Du kan læse mere om fagene under menuen UNDERVISNING

Læs her om studieture og ekskursioner i gymnasiet