STX - Biologi A - Matematik B - Idræt B

Faget matematik indgår naturligt i tværfaglige forløb og projekter med de øvrige fag. Matematik har også sin egen identitet karakteriseret ved abstraktion, matematisk logisk sprogbrug og ræsonnementer. Der fokuseres på rent matematiske færdigheder og deres anvendelser til at beskrive virkeligheden gennem opstilling, behandling og vurdering af matematiske modeller. IT-værktøjer anvendes i flere sammenhænge.

I biologifaget arbejder vi med at opbygge biologisk viden om genetik, økologi, evolution og fysiologi (herunder kroppens muskler, organer og funktion). Da biologi også er et eksperimentelt fag, vil en del af læringen foregå på baggrund af forsøg i laboratoriet eller på feltarbejde i naturen. Vi arbejder hen imod at få eleverne til at kunne drage sammenhænge og se forskelligheder på tværs af de biologiske discipliner der er nævnt ovenfor.

I faget idræt prøver vi kræfter med en lang række praktiske idrætter, såsom boldspil, atletik, redskabsgymnastik, svømning, dans, skiløb og klatring. For at forstå hvordan kroppen fungerer og præsterer inden for disse forskellige sportsgrene lærer vi om, hvordan kroppen reagerer på forskellige former for træning, hvordan mentaltræning forbedrer præstationen, samt forskellen på at præstere som hold og som individualist.

Vi lærer også om idrættens rolle i samfundet og i det enkelte menneskes liv gennem temaer som livsstil, sundhed og idrætsvaner.

Tværfaglighed og fordybelse

I en del af undervisningen spiller studieretningsfagene og fællesfagene sammen og supplerer hinanden, derved kan emner belyses fra mange sider og af mange fag. Som eksempler på mulige emner i denne studieretning kan nævnes:

Kroppen som maskine

Et emne hvor vi ved målinger og tests undersøger kroppens ydeevne. Med jeres egen krop som udgangspunkt, kommer I til at arbejde både teoretisk og praktisk med at undersøge, hvilken betydning kost, træning, kønsforskelle og dimensioner har for præstationen.

Arvelighed af egenskaber

Vi ser på arvelighed af egenskaber og inddrager sandsynlighedsregning til at få et indblik i arvegangen af bestemte egenskaber eller sygdomme. Videre får vi viden om genteknologi og diskuterer etiske spørgsmål på dette felt.

Epidemimodeller og immunbiologi

Emner som mikrobiologi og immunsystemet leder os hen til studier af matematiske modeller for udbredelsen af smitte ved en epidemi.

Biologi og kemi er de naturvidenskabelige fag der er knyttet til denne studieretning. Læs mere om fagene under menuen UNDERVISNING