Internationalisering

Globaliseringen betyder, at verden uden for Danmark hele tiden banker på kulturelt og økonomisk og at mange af Falkonergårdens elever vil komme til at arbejde i udlandet eller i virksomheder med mange udlændinge eller med stor kontakt med udlandet.

Det er derfor vigtigt, at vi på Falkonergården laver en målrettet indsats for at ruste vores elever til disse kulturmøder gennem et vedvarende fokus på internationalisering af skolehverdagen. Det kan ske på en række måder, hvoraf udvekslingsaftaler med skoler i udlandet blot er en af mulighederne.

Udvekslingsrejser

Falkonergården har længe haft fokus på internationalisering og har nu velfungerende samarbejder med skoler i Spanien og Island og er i gang med at etablere samarbejde med skoler i England, Tyrkiet og USA.I forlængelse heraf udbyder vi en international studieretning med rejser til Bruxelles, Istanbul og USA.

Enkeltelever og udlandsrejser

Drømmer du om fjerne himmelstrøg, nye sprog, andre kulturer? Efter gymnasiet er der forskellige muligheder for at komme til udlandet i kortere eller længere tid. Der er en hjemmeside, der fortæller om mange af mulighederne, fx studieophold eller frivilligt arbejde: www.udiverden.dk

Herunder kan du se et udpluk af muligheder:

Der er Dansk ICYE, som sender frivillige ud til hele verden for at arbejde: http://icye.dk/ og AFS, hvor man kan komme ud et år og gå i skole: www.afs.dk

Styrelsen for international uddannelse har lavet en hjemmeside, der informerer om forskellige slags studieophold i udlandet: www.gribverden.dk

Danske studerende Fællesråd laver udveksling på foreningsniveau: http://duf.dk/internationalt/dufs_internationale_arbejde/ AEGEE er et kæmpestort fælleseuropæisk studenternetværk, der arrangerer en masse aktiviteter: www.aegee.org

Hvis du og dine venner får en god ide, kan man også søge midler til det: www.iu.dk. Global Contact er Mellemfolkeligt Samvirkes volontør- og højskoleprogram. De sender unge, der vil gøre en forskel, ud i verden. Læs mere på: www.globalcontact.dk

Hvis du har spørgsmål omkring internationalisering, kan du kontakte Tom Søgaard-Jensen, der har internationalisering som sit ledelsesområde.

Tom Søgaard-Jensen

ts@remove-this.falko.dk

38 77 08 18