Læsevejledning

I begyndelsen af skoleåret screenes alle nye elever for stavning og læsning. Screeningen er en digital test, der følges op med tilbud om ekstraundervisning.

Elever på de øvrige årgange kan individuelt eller i samråd med deres faglærere henvende sig til  læsevejlederne om støtte til særlige sproglige og læserelaterede problemer.

Ved mistanke om ordblindhed: læs mere under menupunktet "Ordblindhed og støttemuligheder" i menuen her til venstre.

Skolens læsevejledere er i skoleåret 2018-19 :

Anne Rikke Schnack,  se Anne Rikkes skema her

Cecilie Teirlynck

Pernille Rødkær Bundgaard