Vejlederne

Helle Solborg Rønsov
Helle Solborg Rønsov (HR)
gymnasievejleder
Fag: ty + id + ps

STX: 1g/5, 1g/7, 1f, 1j, 2e, 3f  

Helles skema

Hanne Strunge Nielsen
Hanne Strunge Nielsen (HS)
Gymnasievejleder
Fag: bi

STX: 1g/3, 1d, 2d, 2f, 3d

Hannes skema

Rasmus Andreas Heiberg
Rasmus Andreas Heiberg (RA)
gymnasievejleder
Fag: da + hi

STX: 1g/4, 1g/6, 1b, 1c, 2b, 2c, 3j

Rasmus' skema

Christina Teller
Christina Teller (CT)
Pædagogisk leder
Fag: id + bi

Team-Danmark-koordinator / Personaleforhold / Naturvidenskabeligt grundforløb / Forældremøde

TD: st/8, st/10, 1v, 1x, 2v, 2x, 3v, 3x, 3y, 4v, 4x

Christinas skema

Kristoffer Steen Nielsen
Kristoffer Steen Nielsen (KN)
Pæd. koordinator
Fag: ng + id

TD-vejledning / HF / SSO

TD: 1q, st/9, 1u, 2q, 2u, 3q, 3u, 4u

Kristoffers skema

Marie-Louise Madeleine Klindt
Marie-Louise Madeleine Klindt (MM)
gymnasievejleder
Fag: fr + bk

STX: 1g/1, 1e, 2a, 2k, 3b, 3e 

Marie-Louises skema

Anne Rikke Schnack
Anne Rikke Schnack (AS)
læsevejl. gym. vejl.
Fag: ty + ol

STX: 1g/2, 1a,  2j, 3a, 3c

Anne Rikkes skema