Vejlederne

Helle Solborg Rønsov
Helle Solborg Rønsov (HR)
Gymnasievejleder
Fag: ty + id + ps

STX 4, STX 8, STX 12, STX 22,STX 26, STX 27, 2m, 3e, 3f  

Helles skema

Hanne Strunge Nielsen
Hanne Strunge Nielsen (HS)
Gymnasievejleder
Fag: bi

STX 1, STX2, STX 5, STX 7, STX 9, STX 11, 2b, 2d, 3d

Hannes skema

Rasmus Andreas Heiberg
Rasmus Andreas Heiberg (RA)
Gymnasievejleder
Fag: da + hi

STX 3, STX 6, STX 10, 2a, 2k, 3j, 3m

Rasmus' skema

Kristoffer Steen Nielsen
Kristoffer Steen Nielsen (KN)
Pæd. koordinator
Fag: ng + id

TD-vejledning / HF / SSO

TD4, TD5, TD6, 1q, 1u, 2q, 2u, 3q, 3u, 4u

Kristoffers skema

Marie-Louise Madeleine Klindt
Marie-Louise Madeleine Klindt (MM)
Gymnasievejleder
Fag: fr + bk

STX 23, STX 24, STX 28, 2c, 2j, 3c, 3k  

Marie-Louises skema

Anne Rikke Schnack
Anne Rikke Schnack (AS)
Læsevejleder Gymnasievejleder
Fag: ty + ol

STX 21, STX 25, STX 29, 2e,2f, 3a, 3b

Anne Rikkes skema

Frederik Peter Ullerup Michelsen
Frederik Peter Ullerup Michelsen (FM)
Uddannelsesleder
Fag: ol + id

Team Danmark-koordination/ Grundforløb / Frivillighed / Fælles skoleaktiviteter/ Pædagogisk it-udvikling og digital dannelse / GDPR / Hjemmeside og sociale medier/

TD: 4v

 

Johanne Lund
Johanne Lund (JO)
TD-studievejleder
Fag: id + ps

TD-vejledning TD 1, TD 2, TD 3, TD 7 TD 8 TD 9, 1v, 1x, 2v, 2x, 3v, 3x,4x