3-årigt HF

Falkonergårdens TD-HF 
 

Dette er et tilbud til eliteidrætsudøvere, hvor uddannelsen er forlænget med et år, således at uddannelsen er et 3-årigt forløb. Fra skoleåret 14-15 har skolen desuden haft et samarbejde med den kongelige ballets aspirantuddannelse. Aspiranterne går på den 3-årige HF uddannelse. 

Hvilke forskelle er der mellem TD-HF og TD-STX?

Der er færre timer pr. uge i TD-HF, da det er et 2-årigt forløb der er fordelt ud på 3 år, samt HF-ordningen indeholder færre A- og B-fag. TD-HF vælges ofte af elever der gerne vil være færdige på 3 år, og/eller elever der gerne vil have lidt mere tid til deres idræt. Eleverne vurderes 2 gange pr. år, men der gives ikke årskarakterer. Det er kun eksamenskarakterer, der kommer på eksamensbeviset.

HF og adgang til videregående uddannelser

 

HF-eksamen er adgangsgivende til de mellemlange videregående uddannelser. Hvis man vil ind på en lang videregående uddannelse, skal man supplere med en udvidet fagpakke. Se hvilke uddannelser en HF-eksamen giver adgang til her. Det er muligt at tage den udvidede fagpakke undervejs i det 3-årige forløb. Se mere herom længere nede.

Vejledning

Tre gange årligt vil Falkonergårdens TD-koordinator holde udviklingssamtaler med den enkelte elev. Indholdet i samtalerne går både på den faglige udvikling i forhold til elevens egne målsætninger, samt en snak om hvordan det går med at koble en travl hverdag med uddannelse og træning m.m.

Ud over disse tre faste årlige samtaler, er der en tæt kontakt mellem TD-koordinator og elevens lærere/trænere/netværk som sikrer, at der kan findes en løsning på næsten alle udfordringer, der måtte opstå. Det indebærer blandt andet en del korte samtaler/møder samt længerevarende coachingforløb.

HF-uddannelsen er oplagt til de elever som har stor rejseaktivitet og/eller en stor træningsmængde. Det skyldes blandt andet, at antallet af timer på HF er lavere end f.eks. på STX-uddannelsen og derfor vil kravet til lektier/skriftlige opgaver også tilsvarende være mindre.

 

De obligatoriske fag på HF:
 

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • KS: Kulturfagsfaggruppen med samfundsfag C, religion C og historie B
  • NF: Naturvidenskabelig faggruppe med biologi C, kemi C og naturgeografi C

Desuden skal man ved ansøgningen vælge et praktisk-musisk fag C (billedkunst C , musik C eller Idræt C).

HF udbydes med valgfag i fagpakker, på Falkonergården udbyder vi to fagpakker:

1. Idræt B og Psykologi B

2. Matematik B og erhvervsøkonomi C

Bemærk: Hvis man overvejer fagpakken med idræt B og Psykologi B, SKAL man vælge idræt i stedet for et andet kreativt fag.

Fra skoleåret 23/24 skal balletaspiranterne vælge en specifik fagpakke, hvor faget 'Dans B' indgår. Dans afløser i 2.hf det praktisk/musiske fag og i 3. hf afløser det idræt som fagpakkefag eller det frie valgfag B på MatB/eø c fagpakken.

Udvidet fagpakke

Fra skoleåret 2019/2020 har det på Falkonergården også være muligt at til vælge en udvidet fagpakke. Med en udvidet fagpakke kan du læse videre på universitet direkte efter endt HF-uddannelse. 

For den udvidede fagpakke gælder, at man skal have ekstra 250 timers undervisning. I praksis betyder det et ekstra B-niveau fag i 2.hf og et ekstra a-niveau fag i 3.hf. De ekstra fag vil typisk blive bygget ovenpå de eksisterende fagpakker

I fagpakken Idræt B/Psykologi B vil det være muligt at hæve engelsk til A-niveau i 3. hf samt hæve et naturvidenskabeligt fag i 2.hf (geografi eller biologi). 

I fagpakken Matematik B-Erhvervsøkonomi C vil det blandt andet være muligt at hæve matematik eller engelsk til A-niveau samt et naturvidenskabeligt fag til B-niveau (geografi eller biologi)

Fordeling af fag

Sådan er fagene fordelt over de tre år (Vær dog opmærksom på, at fagpakkenefagene Mat B og eø c'  placering er byttet om i forhold til nedenstående grafiske oversigt. Mat B ligger i 2.hf og eø c i 3. hf):

I alt moduler pr.  14 dage * 24 22 22
Modultal pr. 14 dage *  1. HF 2. HF 3. HF
Obligatoriske fag      
Dansk A 4 6  
Engelsk B 4 5  
KS   3 9
Matematik C 5    
Praktisk/musisk  C **)   3  
NF 9    
Projekt/Praktik 1 1 1
SSO     1
Pulje 1 1 1
Fagpakkefag B ***)     5
Fagpakkefag C ***)   3  
Valgfag      
Valgfag B     5

 * Et modul er 90 min     **  Praktisk/musisk fag er billedkunst, musik ELLER idræt

Læs mere om de enkelte valgfags indhold.

HF valgfag B     C     HF valgfag B      C    
Billedkunst x   Naturgeografi x  
Biologi x   Psykologi x  
Idræt x   Religion x  
Musik x   Samfundsfag x