Teori til TD-elever

TD-teori indeholder emner og aktiviteter der skal inspirere TD-eleverne til at forbedre deres viden og redskaber til selv at tage ansvar for deres udvikling i både skole og idræt. TD-teori indeholder emner som mentaltræning, træning i planlægning og prioritering, teori om emner der har fokus på eliteidræt i fag (f.eks. biologi og idræt), inspirationsoplæg fra f.eks. forskere og tidligere TD-elever med mere. Undervisningen i TD-teori ligger spredt gennem uddannelsen. I 1.g/1.hf ligger der et kursus i “Lifeskills”. Lifeskills er de mentale og personlige færdigheder og kompetencer en atlet skal have for at kunne udvikle sig på en god og hensigtsmæssig måde i både skole og idræt. Her arbejdes der f.eks. med målsætninger, motivation, planlægning, kommunikation, mentaltræning og lignende.