Velkommen til Team Danmark-ordningen

- både det 4-årige stx- og det 3-årige HF-forløb

 

Team Danmark-ordningen på Falkonergården

Skolens overordnede målsætning for Team Danmark-ordningen, er at skabe de bedst mulige rammer for at kunne dyrke eliteidræt, samtidig med at der tages en ungdomsuddannelse.

Målsætninger:

Bedst mulige resultater i både uddannelse og idræt

Skabe ansvarsfulde, fokuserede og ambitiøse og unge mennesker

Dette opnås ved:

 •  et frugtbart samarbejde mellem skole og trænere og forbund
 • at være med til at skabe rammer for en god hverdag, hvor der er plads til både idræt og uddannelse
 • Stor overførselsværdi mlm. idræt og uddannelse og dermed forbedret læringsmiljø i klasserne
 • Inspiration, refleksion og individuel opfølgning

 

Falkonergårdens TD-ordning

Team Danmark-ordningen på Falkonergården indeholder følgende muligheder:

 • 15 TD-klasser (12 TD-stx- og 3 TD-HF-klasser)
 • Forlænget uddannelsesforløb: 4-årigt STX og 3-årigt HF
 • Tid til morgentræning tirsdag og torsdag morgen kl. 8-10
 • Fælles morgentræning i 7 idrætsgrene
 • Fraværsordning omkring sportsligt fravær
 • Supplerende undervisning før/under/efter sportslig fravær til at indhente faglige elementer
 • Mulighed for fleksible aftaler omkring skriftlige afleveringer
 • Mulighed for at få flyttet eksamener og prøver
 • Life Skills Teoripakke med kursus, inspirationsoplæg der er relevante for unge eliteidrætsudøvere
 • Vejledning i hverdagen fra TD-leder, koordinatorer og coach

Du kan læse mere om Team Danmark-ordningen på Falko, i denne præsentation fra orienteringsaftenen 2019.

Falkonergården er den skole i Danmark, hvor der går flest Team Danmark elever, p.t. ca. 420 elever fordelt på 40 forskellige idrætsgrene.

Falkonergården er også en del af eliteidrætsgymnasier.dk, der er et netværk for landets 17 TD-gymnasier med fokus på videndeling og samarbejde omkring arbejdet med at skabe gode ordninger med en kombination af eliteidræt og ungdomsuddannelse.

De fleste elever går i Team Danmark-klasser i gymnasiet. Her tager uddannelsen 4 år, men vi har også HF-klasser, hvor man går i et 3-årigt forløb.

Skemaet lægges, så der alle årene er mulighed for morgentræning tirsdag og torsdag - enten i direkte samarbejde mellem Falkonergården og idrætsforbundene eller i klubregi. Vi giver samtlige Team Danmark elever et teoretisk input, der kan hjælpe dem i deres idrætskarriere, og når karrieren er slut (se menupunktet "TD-teori"). Hertil kommer mulighed for ekstraundervisning ved Team Danmark-godkendt fravær og speciel vejledning af skolens Team Danmark-koordinatorer og TD-idrætscoach.

I 2018 har vi optaget 4 nye Team Danmark-klasser: 3 gymnasieklasser og 1 treårig HF-klasse. I STX har vi udarbejdet 4 specielle studieretningstilbud til Team Danmark-ansøgere.

Morgentræning tirsdag og torsdag morgen (8.00-9.30) organiseres og varetages af forbund/klubber. I skoleåret 2018 er der morgentræning i atletik, basketball, ishockey, svømning, volleyball, fægtning og håndbold i forbundsregi. Udtagelse til morgentræning sker individuelt.

Bemærk at nogle idrætsforbund og klubber tager brugerbetaling for deltagelse i morgentræningstilbuddet.

Falkonergården samarbejder også med klubber, og FCK/KB tilbyder morgentræning i fodbold/tennis tirsdag og torsdag morgen. Kontakt din klub eller dit forbund for at høre nærmere om mulighederne.

Træningssteder i 2018-19:

 • Atletik: Hvidovre stadion
 • Basketball: Frederiksberghallen
 • Ishockey: Rødovre Arena
 • Svømning: Bellahøj Svømmestadion
 • Volleyball: Frederiksberghal 1
 • Fodbold og tennis: K.B.s baner
 • Håndbold: Baunehøjhallen

Hvis du ønsker at vide mere om Team Danmark-ordningen, kan du følge de links der står i menuen til venstre. Du kan læse om de oftest stillede spørgsmål, om hvordan man optages på Team Danmark-ordningen og om skoleskemaerne på de 3 oprettede Team Danmark-studieretninger. Der er desuden et link med adresser og emailadresser, såfremt du ønsker yderligere information.

Du er velkommen til at kontakte skolens Team Danmark-koordinatorer, Kristoffer Nielsen og Frederik Ullerup  vedrørende Team Danmark-ordningen.