TD - Spansk A - Engelsk A - Fransk fortsætter B

Retningen her er "supersproglig". Studieretningen fokuserer på at forbedre sproglig sikkerhed og kulturforståelse i det sprog, du har haft i folkeskolen, fransk, udover nedenstående. 

Denne studieretning fokuserer på kulturmøder og identitetsspørgsmål. I særlig grad undersøges forholdet mellem den engelsktalende og spansktalende del af verden, ikke mindst de hybrididentiteter, der er opstået som følge af den latinamerikanske indvandring til USA. Det er en international studieretning med særlig fokus på spansk- og engelsktalende kulturer og deres møde, og derfor er der flere/længere rejser end på andre studieretninger.

Rejser

1.g Danmarks grænseland: I 1.g rejser klassen til Danmarks grænseland og begynder dermed tråden om grænser og identitet i en sammenhæng fra elevernes egen verden.

2.g Londons multikultur: I 2.g er målet for studierejsen London, hvor der er fokus på det multikulturelle og London som migrantby.

3.g Mexico City og Texas: I 3.g går rejsen til Mexico City (muligvis med udveksling) og Texas på en lidt længere tur (ca. 14 dage) med fokus på grænsekultur, identiteter og sprog. Mexicansk kultur og latinos in the US…

Kommunikation

Der er fokus på, at du hurtigt begynder at kommunikere på både spansk og engelsk evt. med en udvekslingsklasse fra Mexico City. Dermed udvikler du dine sprogkundskaber løbende og bliver samtidig personligt engageret i det tværkulturelle samarbejde. Før og under rejserne vil der blive arbejdet med områdernes samfund, kultur og historie med fokus på de særlige udfordringer og muligheder, der findes i grænselandet.

Økonomi/Finansering

Pga. den relativt større rejseaktivitet må der påregnes en elevbetaling, der som udgangspunkt ligger på omkring 15.000 kr i alt, men som vil blive bragt ned på omkring 10.000, da resten af beløbet skal finansieres gennem en solidarisk opsparing, hvor du selv som elev sammen med resten af klassen arbejder “frivilligt” for at tjene penge til fællesopsparingen. Der vil blive afsat tid til at klassen får udviklet ideer til tjanser og organisering af det.

Eksempler på tværfaglige forløb:

  • Hispanos, latinos, spanglish Narkohandlen og grænseproblemerne mellem Mexico og USA Latinamerikansk immigration i USA Spanien og eurokrisenIdentitet, nationalisme og globalisering i UK

Eksempler på amerikanske emner:

  • The American Dream - immigration Afro-American identity The Melting Pot - the cultural identities of modern American cities The American Frontier - Into the Wild

Eksempler på britiske emner

  • British Imperialism Post-colonialism Multicultural Britain Scottish Independence William Shakespeare

Til denne studieretning er tilknyttet Latin C samt det naturvidenskabelige fag Naturgeografi C

Du kan læse mere om fagene under menuen UNDERVISNING