TD - Biologi A - Kemi B - Idræt B

Denne studieretning henvender sig udelukkende til Team Danmark-elever. Studieretningen er overvejende naturvidenskabelig og fokuserer blandt meget andet på menneskekroppens funktioner.

Biologifaget giver en uddybende biologisk viden om hvordan menneskekroppen er opbygget og fungerer. I studieretningen arbejdes der bl.a. med emner som genteknologiens muligheder og begrænsninger, samt genetik og arvelighed. Der fokuseres på opbygning af forskellige kredsløb i naturen, samt hvordan forskellige organismer lever og fungerer i økosystemer. Arbejdsformerne vil variere mellem teoriundervisning, praktiske forsøg, ekskursioner, samt anvendelse af IT til f.eks. dataindsamling.  

I kemi arbejdes der med både stoffers opbygning, deres reaktion med hinanden og forskellige former for beregning. Det gælder både for grundstofferne og for forbindelser af grundstoffer. På B-niveauet arbejdes blandt andet med den store stofgruppe der består af alkoholer (ethanol hører til her). Man lærer både at analysere et stof og at fremstille det, fx et simpelt lægemiddel.

I idræt arbejder vi både praktisk og teoretisk med fordybelse i forskellige idrætter. Praktisk med aktiviteter, der lægger vægt på idrætslige færdigheder og kropsbevidsthed i traditionelle og nyere idrætter. Praktikken understøttes af teorien, som giver viden om kroppen under idrætsudøvelse og træning. Vi arbejder også med idrættens rolle i samfundet og i det enkelte menneskes liv gennem temaer som livsstil, sundhed og idrætsvaner.

Tværfaglighed og fordybelse

I en del af undervisningen spiller studieretningsfagene og fællesfagene, herunder matematik, sammen og supplerer hinanden, derved kan emner belyses fra mange sider og af mange fag. Som eksempler på mulige emner i denne studieretning kan nævnes:

Kroppen som maskine

Et emne hvor vi ved målinger og tests undersøger kroppens ydeevne. Med jeres egen krop som udgangspunkt, kommer I til at arbejde både teoretisk og praktisk med at undersøge, hvilken betydning kost, træning, kønsforskelle og dimensioner har for præstationen.

Kemiske reaktioner i kroppen

Hvor hurtigt nedbrydes et stof i kroppen? Med en matematisk model kan man forudsige hvor lang tid der vil gå før et stof, være det rusmiddel, dopingpræparat eller noget helt tredje, er ude af kroppen. Hvorfor er det farligt at ryge hash regelmæssigt?  

Biologi og kemi er de naturvidenskabelige fag tilknyttet denne studieretning

Du kan læse mere om de enkelte fag under menuen UNDERVISNING