TD - Engelsk A - Samfundsfag A

Denne studieretning kan kun vælges af Team Danmark-elever og er humanistisk-samfundvidenskabeligt orienteret. I en del af undervisningen spiller studieretningsfagene og fællesfagene sammen og supplerer hinanden, derved kan emner belyses fra mange sider og af mange fag.

Engelsk

Vi bruger det engelske sprog som kommunikationsmiddel til at opnå viden om kultur og samfundsforhold i England, USA og andre engelsksprogede områder. Vi arbejder med skønlitteratur, faglige tekster og elektroniske medier. Vi øver os i præcis mundtlig og skriftlig formidling.

Samfundsfag

Vi arbejder med danske og internationale samfundsforhold. Hvad påvirker samfundsudviklingen? Vi beskæftiger os med emner som ungdomskulturer, politiske og økonomiske udfordringer i det øgede samarbejde i Europa og globalt. Vi samler materiale gennem egne observationer og undersøgelser, og henter det fra den aktuelle samfundsdebat.

Tværfaglighed og fordybelse

På denne studieretning vil engelsk og  samfundsfag med deres forskellige faglige profil arbejde sammen omkring projekter som eksempelvis terrorisme, etniske konflikter.

Til denne studieretning er tilknyttet de naturvidenskabelige fag Biologi C og Naturgeografi C.

Du kan læse mere om fagene under menuen UNDERVISNING