Virtuel undervisning

På Falkonergården arbejder vi med flere forskellige platforme til læring:

LECTIO er vores officielle interne kommunikationsside. Her finder skema, info om lektier, afleveringer fravær etc. Det forventes at elever og lærere tjekker LECTIO dagligt. Se link til Falkos lectioside her

Google Apps For Education bruger vi som pædagogisk redskab  i undervisningen. Alle elever og lærere er oprettet som brugere i vores egen afdeling af Google - kaldet Falgoo! Derfor kan vi allesammen også nemt dele dokumenter, oplæg, noter fra undervisningen osv. med hinanden.

Alle nye elever modtager et basiskursus i 'IT i undervisningen' når de starter, og i løbet af 1.g/1.HF modtager de løbende undervisning i relevant brug af IT.

Virtuel undervisning

Det kendetegner TD-elevers hverdag, at der er meget transport til og fra træning og skole. Derfor prøver i det omfang det er muligt at lave undervisning virtuel, så der skabes mere fleksible rammer i hverdagen. Det vil typisk dreje sig om blokdage, hvor eleven har det samme fag hele dagen, og arbejder der, hvor det passer eleven bedst.

Hvis vi har elever der har meget højt fravær fra undervisningen på grund af rejseaktivitet eller måske en skadesituation, forsøger vi ligeledes i det omfang det er muligt at tilbyde eleven at følge med i undervisningen hjemmefra via fx streaming eller optaget undervisning.

Se mere generel info om IT på Falkonergården her.