Team Danmark-koordinering og studievejledning

Udover den normale generelle studievejledning omkring studieteknik, eksamen, valgfag og andre forhold der er knyttet til uddannelsen, er studievejledningen i Team Danmark fokuseret på elevens samlede hverdag, dvs. både uddannelse og idræt. Som eliteidrætselev er det meget vigtigt at der er samarbejde, kommunikation og koordination mellem skole og idræt.

Vejledningen foregår typisk under samtaler med eleven, hvor der ses på aktiviteter i skolen og i idrætten, og der laves aftaler omkring prioritering af tid, TD-ekstraundervisning, virtuel undervisning, flytning af eksamener og lignende. Nogle gange afholdes der møder, hvor der udover eleven også er forældre, træner og forbund tilstede. Her ses der på elevens samlede situation, og på hvilke muligheder og løsninger der er, for at der er plads til både idræt og uddannelse på en tilfredsstillende måde. Her kan der også aftales specielle forløb omkring ekstra undervisning, flytning af prøver eller eksamener og lignende.

I 4.g/3.HF kommer der oplæg omkring muligheder fortsat idrætskarriere på en videregående uddannelse, samt oplæg omkring hvordan man generelt kan bruge sine idrætslige erfaringer i en professionel/uddannelsesmæssig karriere.