TD-vejlederne

Kristoffer Steen Nielsen
Kristoffer Steen Nielsen (KN)
Pæd. koordinator
Fag: ng + id

TD-vejledning / HF / SSO

TD4, TD5, TD6, 1q, 1u, 2q, 2u, 3q, 3u, 4u

Kristoffers skema

Frederik Peter Ullerup Michelsen
Frederik Peter Ullerup Michelsen (FM)
Uddannelsesleder
Fag: ol + id

Team Danmark-koordination/ Grundforløb / Frivillighed / Fælles skoleaktiviteter/ Pædagogisk it-udvikling og digital dannelse / GDPR / Hjemmeside og sociale medier/

TD: 4v

 

Johanne Lund
Johanne Lund (JO)
TD-studievejleder
Fag: id + ps

TD-vejledning TD 1, TD 2, TD 3, TD 7 TD 8 TD 9, 1v, 1x, 2v, 2x, 3v, 3x,4x