TD-vejlederne

Kristoffer Steen Nielsen
Kristoffer Steen Nielsen (KN)
Pæd. koordinator
Fag: ng + id

TD-vejledning / HF / SSO

1q, 1u, 1x, 2q, 2u, 2x, 3q, 3u, 3x, 4u, 4y

Kristoffers skema