TD-vejlederne

Kristoffer Steen Nielsen
Kristoffer Steen Nielsen (KN)
Pæd. koordinator
Fag: ng + id

TD-vejledning / HF / SSO

1u , 1q, 2u, 2q, 3u, 3q, 4u

Kristoffers skema

Frederik Peter Ullerup Michelsen
Frederik Peter Ullerup Michelsen (FM)
Uddannelsesleder
Fag: ol + id

Team Danmark-koordination/ Grundforløb / Frivillighed / Fælles skoleaktiviteter/ Pædagogisk it-udvikling og digital dannelse / GDPR / Hjemmeside og sociale medier/

 

Johanne Lund
Johanne Lund (JO)
TD-studievejleder
Fag: id + ps

TD-vejledning 1v, 1x, 2v, 2x, 3v, 3x, 4v, 4x