Studie- og ordensregler

Alle skolens studie- og ordensregler (herunder regler angående fravær og snyd, rusmidler, brug af it, opførsel på studieture, sanktioner) er samlet i

dette pdf-dokument om studie- og ordensregler.

Skolens procedurer for fastholdelse (i forbindelse med elevfravær) findes her i dette pdf-dokument med procedurer for fastholdelse.

Skolens Antimobbestrategi kan læses i dette pdf-dokument om antimobbestrategi.

 

Generelt peger skolens elevtrivselsundersøgelse (ETU) på, at meget få elever oplever mobning og krænkelser. Det er godt, men for de få elever, som oplever dette, så er det afgørende, at de kontakter deres studievejleder, deres klasseleder eller skolens ledelse, så der hurtigst muligt kan iværksættes tiltag, der bringer disse krænkelser og mobning til ophør.

I lyset af de seneste års fokus på kønsmæssige, religiøse og etniske strukturelle krænkelser, så har der været afholdt møde mellem skolens undervisere og skolens ledelse, med henblik på at skabe en ramme omkring undervisningen og undervisningens tilrettelæggelse, så der kan arbejdes med disse kontroversielle emner i undervisningen, og derved give skolens elever større indsigt i, og forståelse for baggrunden omkring disse kontroversielle emner.

Ramme omkring kontroversielle emner i undervisningen på Falkonergårdens Gymnasium og HF:

En del af det pædagogiske ansvar er at være reflekteret over det sprogbrug, man bruger som underviser og være opmærksom på, at elever kan finde forskellig sprogbrug krænkende.

Klasserummet skal være et trygt rum og et rum, hvor man kan diskutere sprogbrug og dets historiske foranderlighed. Refleksioner over relationer mellem sprogbrug og viden er nemlig en central del af det gymnasiale dannelsesprojekt.

Hvis en sprogbrug opleves krænkende, er det afgørende, at læreren forholder sig til dette og beslutter om, og hvordan diskussionen skal fortsætte, således at der udvises gensidig respekt for hinanden, og den gode tone i skrift og tale opretholdes, trods uenighed.