Optagelsesdatoer, Besøgsdage og orienteringsaften

Reform af Gymnasiet og HF med virkning fra august 2017

 

For tiden (efteråret 19) arbejdes der politisk på at forenkle optagelseskravene, men der er endnu ikke meldt konkrete ændringer ud, hvorfor nedenstående er gældende krav.

Her er en beskrivelse af optagelseskriterierne.

her er undervisningsministeriets side med spørgsmål og svar vedrørende optagelseskravene.

Oplysninger om reformens indhold og betydning for, hvilke studieretninger der må udbydes mm., kan ses under uddannelsesguiden.

 

Orienteringsaften d. 19. januar 2021
 

Orienteringsaften på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus bliver afholdt tirsdag d. 19. januar 2021. 
Vi vil orientere mere detailleret om aftenens forløb, når vi nærmer os dagen, da vi ikke på nuværende tidspunkt
kender Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for forsamlinger i relation til COVID-19.
Der kan derfor forekomme ændringer i starttidspunkt for arrangementet  og evt. et krav om tilmelding.

Besøgsdage


Nærmere information om besøgsdage vil komme senere, når vi ved mere om Sundhedsmyndighedernes anbefalinger for forsamlinger. Der kan også ske ændringer i måde besøgsdagene afholdes på, afhængig af hvilke muligheder der vil være for at forsamles på tværs af klasser og skoler.

Optagelse gymnasiet
 

For elever der er vurderet uddannelsesparate sender forældremyndighedsindehaver uddannelsesplanen med uddannelsesønsker senest den 1. marts til den skole der er ønsket som 1. prioritet.

Ved et uddannelsesønske forstås en uddannelsesinstitution og en uddannelsesretning dvs. på Falkonergården: stx. Uddannelsesplanen kan indeholde op til fem prioriterede uddannelsesønsker. Man må kun anføre den samme institution en gang. 

Ansøgning fremsendes digitalt fra ca. d. 1.12.2020 via www.optagelse.dk   

På optagelse.dk kan man kan se studieretningerne, der udbydes, men ikke søge en bestemt studieretning. Man skal vælge 2. fremmedsprog, samt kunstnerisk fag.

For elever der ikke er vurderet uddannelsesparate, sender folkeskolen uddannelsesplanen med uddannelsesønsker senest den 15. marts til den skole der er ønsket som 1. prioritet.

For elever der ikke går i grundskole eller 10. klasse: Hvis du er under 18 år, skal du henvende dig til UU i din hjemkommune for at få udarbejdet/revideret en uddannelsesplan. Du skal søge senest d. 1. marts 2021, og du skal i samarbejde med forældre og UU søge digitalt via  www.optagelse.dk

Optagelseskrav

Ved optagelse efter 9. klasse: Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Du skal have haft tysk eller fransk i minimum 2 år, og været til prøve hvis det er et valgfag.

Herudover skal du opfylde karakteradgangskravene, se linket øverst på denne side.

Ved optagelse efter 10. klasse: Du skal opfylde betingelserne for optagelse efter 9. klasse: Derudover skal du have haft dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og have aflagt prøve i disse fag.

Herudover skal du opfylde karakteradgangskravene, se linket øverst på denne side.

Nærmere oplysninger om optagelseskrav eller mulighed for dispensation, kan fås ved at kontakte os

Hvad skal der stå i ansøgningen?

Du skal vælge et fremmedsprog, og du skal vælge et kunstnerisk fag (billedkunst, dramatik mediefag eller musik). Fremmedsproget kan være det sprog du havde i folkeskolen (fransk eller tysk), eller det kan være et begyndersprog (spansk).

Bemærk at der skal udfyldes et bilag for hver skole der søges, med angivelse af prioritering. Der henvises desuden til optagelsesbekendtgørelsen.

 

Optagelse HF

Bemærk: Vi udbyder kun HF som et særligt tre-årigt forløb for elever med sportslig godkendelse fra Team Danmark.

Med lovgennemførelsen december 2017 vil vi kunne optage elever til HF direkte fra 9. klasse. Det kræver dog:

 •  Du skal have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Du skal desuden have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse.
 • Være vurderet uddannelsesparat. Det er en proces, der starter i 8. klasse. Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i folkeskolen eller undervisning på tilsvarende niveau i:◦7.-9. klasse.
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af 9. klasse
 • Opnå mindst 4,0 i karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver

For elever der går i 10. klasse: Du får besked af UU-vejlederne på din skole om hvornår uddannelsesplanen skal afleveres. Hvis der ikke er UU-vejledning tilknyttet din efterskole, afleveres uddannelsesplanen på din skole.

Optagelseskrav

 • Du skal have afsluttet 10. klasse (eller lignende undervisning, der står mål med dette).
 • Du skal have aflagt 10. klasse prøve (mundtligt og skriftligt) i både dansk, engelsk og matematik.
 • Du skal have aflagt enten afgangsprøve eller 10. klasse prøve i fysik/kemi.
 • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk).
 • Du skal have aflagt enten afgangsprøve (hvis faget var udtrukket for dig) eller 10. klasse prøve (mundtligt og skriftligt) i 2. fremmedsprog.  
 • Herudover skal du opfylde karakteradgangskravene, se linket øverst på denne side.

For elever der ikke går i grundskole eller 10. klasse: Hvis du er under 18 år, skal du henvende dig til UU i din hjemkommune for at få udarbejdet/revideret din uddannelsesplan. Du skal søge senest den 1. marts 2020, og du skal i samarbejde med forældre og UU søge digitalt via www.optagelse.dk

Du skal søge senest d. 1.3 2021, og du skal benytte et specielt ansøgningsskema, som du kan hente/udfylde på www.optagelse.dk. Der forventes åbnet for skemaet fra ca. d. 1.12.2020. 

På HF udbydes uddannelsen i fagpakker. Du kan se fagpakkerne her på hjemmesiden fra ca. 1. november, men ikke søge dem i ansøgningsskemaet, derimod skal du angive ønske om praktisk-musisk fag/idræt. Hvis du tænker på at vælge fagpakken med idræt B, SKAL du vælge idræt C som praktisk-musisk fag allerede ved ansøgningen.

Nærmere oplysninger om optagelseskrav eller mulighed for dispensation, kan fås ved at kontakte os

Hvad skal der stå i ansøgningen?

Udover hvilke skoler du helst vil gå på, skal du vælge et praktisk-musiskfag (billedkunst, dramatik eller musik). Bemærk at der skal udfyldes et bilag for hver skole der søges, med angivelse af prioritering. I øvrigt henvises til optagelsesbekendtgørelsen

Eliteidræt og STX-uddannelse på Falkonergården Gymnasium og HF 2021-2022

 

For unge eliteidrætsudøvere der er tilknyttet og træner i en klub på Frederiksberg, og som har et ønske om at gå i gymnasiet tæt på træningsfaciliteterne, er det muligt at søge om elitesport-godkendelse i Frederiksberg Idræts Union, FIU.

En godkendelse som eliteidrætselev giver mulighed for optagelse på Falkonergårdens Gymnasium og HFs 3-årige STX-klasser. Eliteidræts-ordningen har til formål at give eliteidrætselever mulighed for at tage en gymnasial ungdomsuddannelse tæt på træningsfaciliteterne.

Hvis du bliver godkendt som eliteidrætselev, har du mulighed for at blive optaget på Falkonergårdens Gymnasiums 3-årige STX-linie, selvom du bor længere væk fra denne skole, da afstandskriteriet ikke gælder for elever med dispensation fra FIU-elite-ordning. man skal udfylde dette ansøgningsskema og denne trænerudtalelse , som skal sendes til idrætskonsulent Karine Ildor Jacobsgaard i FIU senest d. 1. februar 2021. Du får svar senest d. xx. februar 2021.

Læs en trænerudtalelse om ordningen