For at du kan få en god start  og lære skolen at kende, er de fem første skoledage specielle. Du har et grundforløbshold hvor du er sammen med de samme ca. 25 andre elever i en masse aktiviteter som f.eks. navneleg, dans, stafetter og introduktion til skolens it-system.

I løbet af introdagene bliver du introduceret til skolens Googleløsning, trådløse netværk og lectio, så du er klar til at følge med i undervisningen fra start. Du møder også din studievejleder og nogle af dine lærere i grundforløbet. Introdagene varer hele den første uge, hvor der er en blanding af intro-aktiviteter og almindelig undervisning.

Hver gruppe har introværter - et par elever fra 2.g/2.HF - tilknyttet som tutorer.