Orientering om endelig studieretning

Senest  torsdag d. 3  oktober 2024 kl 12.00 skal alle 1.g-elever foretage deres endelige valg af studieretning og sprogfag. Det sker elektronisk gennem en funktion i Lectio. Men inden har der været en lang række aktiviteter som klæder dig på til at træffe valget:

I uge 38 og 39 bliver du præsenteret for indholdet på de forskellige studieretninger vi tilbyder på Falko. På den måde får du god tid til at lære de forskellige studieretningsfag at kende, som du har valgt at høre mere om.

 I uge 38 eller uge 39 har du en samtale med din studievejleder om dit studieretningsvalg på baggrund af de tanker du har gjort dig. Endelig er der åbent hus mandag d. 1. oktober 2024 kl 16:30-17:30 for elever (og forældre til elever) der endnu er i tvivl, i festsalen, hvor rektor, vicerektor og studievejlederne vil være til stede.

Bemærk

Vi prøver at opfylde ønskerne sådan, at så mange elever som muligt får en af deres prioriteter opfyldt. Der er dog begrænsninger på, hvor mange elever der kan være i en klasse, ligesom det ikke kan garanteres, at alle ønskede studieretninger har tilstrækkelig tilslutning til, at de kan oprettes.  Nærmere detaljer om studieretningers oprettelse er sendt ud via eboks.

Da studieretningsvalget har betydning for hvilke valgfag, man kan få senere i forløbet, bliver eleverne orienteret om hvilke fag, der er obligatoriske og hvilke valg, der er bindinger på, så de kan træffe deres valg på et kvalificeret grundlag. Det er tit sådan, at man kan opnå de samme fag og niveauer på forskellige studieretninger ved brug af valgfag. Ved valg af spansk som sprogfag bruger man et valgfag

Man kan gå ind her i studieretningsvælgeren, hvis man vil afprøve sammensætningen af fag og valgfag i en studieretning. OBS lige nu er det studieretninger SIDSTE år der vises, men vi har udbudt de samme i 2024-2025

Det er vigtigt, at man har gjort sig klar over mulighederne for valgfag, før man ønsker studieretning.  

Evt. spørgsmål kan rettes til Vicerektor Steen Pedersen