Orientering om endelig studieretning

I begyndelsen af oktober skal alle 1.g elever foretage deres endelige valg af studieretning. Det sker elektronisk gennem en funktion i Lectio. Men inden har der været en lang række aktiviteter som klæder dig på til at træffe valget.

I uge 36, 37 og 38 bliver du præsenteret for indholdet på de forskellige studieretninger vi tilbyder på Falko. På den måde får du god tid til at lære de forskellige studieretningsfag at kende.

I uge 39 får alle elever en grundig orientering af vejleder fra Uddannelsesvalg København om uddannelsesmulighederne efter gymnasiet/HF. I samme uge har du også en samtale med din mentor om dit studieretningsvalg på baggrund af de tanker du har gjort dig.

Vi prøver at opfylde ønskerne sådan, at så mange elever som muligt får en af deres prioriteter opfyldt. Der er dog begrænsninger på, hvor mange elever der kan være i en klasse, ligesom det ikke kan garanteres, at alle ønskede studieretninger har tilstrækkelig tilslutning til, at de kan oprettes.  

Da studieretningsvalget har betydning for hvilke valgvalg, man senere i forløbet kan få, bliver eleverne orienteret om hvilke fag, der er obligatoriske og hvilke valg, der er bindinger på, så de kan træffe deres valg på et kvalificeret grundlag. Det er tit sådan, at man kan opnå de samme fag og niveauer på forskellige studieretninger ved brug af valgfag.

 Vi forventer at vi ved skolestart kan henvise til en side, hvor man kan afprøve de forskellige valgmuligheder, men ellers vil I blive orienteret af jeres lærere.

Det er vigtigt, at man har gjort sig klar over mulighederne for valgfag, før man ønsker studieretning.  

Evt. spørgsmål kan rettes til Vicerektor Steen Pedersen