TD-studieretninger udbudt i skoleåret 2022-2023

Hvis du er STX-elev (ikke Team Danmark), skal du i stedet se på de 3-årige studieretninger

Du kan sammensætte din TD-studieretning med mulige fag  her i studieretningsvælgeren - vælg  dem  der står (Team Danmark) på (gælder kun gymnasiet, ikke HF)

HF studieretning, 3-årig

På Falkonergården udbydes HF i en særlig 3-årig tilrettelæggelse og kun for Team Danmark-elever.

Læs mere om sammensætningen af fag, herunder udvidet fagpakke her

Se, hvilke uddannelser en HF-eksamen i udgangspunktet giver adgang til på uddannelsesguidens adgangskort.

I alt moduler pr.  14 dage * 24 22 22
Modultal pr. 14 dage *  1. HF 2. HF 3. HF
Obligatoriske fag      
Dansk A 4 6 0
Engelsk B 4 5  
KS   3 9
Matematik C 5 0  
Praktisk/musisk  C **)   3  
NF 9    
Projekt/Praktik 1 1 1
SSO     1
Pulje 1 1 1
Fagpakkefag B ***)     5
Fagpakkefag C ***)   3  
Valgfag      
Valgfag B     5

 * Et modul er 95 min     **  Praktisk/musisk fag er billedkunst, musik ELLER idræt

 

Naturvidenskabelig studieretning Biologi A - Kemi B - Idræt B

Denne studieretning kan kun vælges af Team Danmark-elever.  Den fokuserer på kroppens fysiologi og på menneskers brug og udnyttelse af naturen, på præstationer og begrænsninger i forskellige idrætsgrene, samt på arbejdet med matematiske løsningsmodeller. Læs mere om studieretningens indhold.

Sammensæt din studieretning med studieretningsvælgeren. Der får du en oversigt over hvilke fag du afslutter - og - deres niveau - på denne studieretning. Husk at du kun kan vælge blandt dem der står  (Team Danmark) efter.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger Spansk A som sprog kan du ikke vælge andre A-fag, herunder Matematik A.

 

TD - BI/Ke/Id
Naturvidenskabelig studieretning 4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage 28 24 28 26 25
 
Moduler pr. 14 dage * Grundforløb S. retn. 1. g 2. g 3. g 4.g
Obligatoriske fag          
Dansk A 2 2 3 3 3
Engelsk B 3 3 5    
Historie A     3 3 3
Matematik B 3 3 3 4  
Samfundsfag C 3 3      
Idræt B 2 2 2 3 4
Fysik C     3    
Kunstnerisk fag C ** 3 3      
Nat. Grundforløb (nv) 6        
Oldtidskundskab C         3
Religion C         3
2. Fremmedsprog B     4 4  
Almen Sprogforst.(ap) 6        
Biologi A   4 3 3 4
Kemi B   4 2 3  
Valgfag          
 Valgfag B til A fag         5
Valgfag C       3  

* Et modul er 95 min.       ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.

 

Naturvidenskabelig studieretning Matematik A - Fysik B - Kemi B

Sammensæt din studieretning med studieretningsvælgeren. Der får du en oversigt over hvilke fag du afslutter - og - deres niveau - på denne studieretning. Husk at du kun kan vælge blandt dem der står  (Team Danmark) efter.

Søg denne studieretning hvis du er Team Danmarkelev og optaget af verden fra de mindste byggesten til de største i universet og vil vide noget om, hvordan denne viden vristes fra naturen. Samarbejdet mellem fysik, kemi og matematik giver mange valgmuligheder efter gymnasiet. Læs meget mere om studieretningens indhold.  

Er du naturvidenskabelig, er denne studieretning helt sikkert noget for dig! Der bliver "leget" med naturvidenskaben på kryds og tværs af fagene, og derfor vil du helt sikkert føle dig i dit es.

Claudia 2x 


Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.
 

TD - MA/Fy/Ke
Naturvidenskabelig studieretning 4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage 28 24 27 25 25
Moduler pr. 14 dage * Grundforløb S.retn. 1. g 2. g 3. g 4.g
Obligatoriske fag          
Dansk A 2 2 3 3 3
Engelsk B 3 3 5    
Historie A     3 3 3
Matematik A 3 3 3 4 5
Samfundsfag C 3 3      
Idræt C 2 2 2 2  
Fysik B   4 2 3  
Kunstnerisk fag C ** 3 3      
Nat. Grundforløb (nv) 6        
Oldtidskundskab C         3
Religion C         3
2. Fremmedsprog B     4 4  
Almen Sprogforståelse (ap) 6        
Biologi C     3    
Naturvidenskab C ***)         3
Kemi B   4 2 3  
Valgfag          
valgfag B til A         5
Valgfag C       3  

* Et modul er 95 min       ** det kunstneriske fag er enten billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.

***) Hvis eleverne IKKE vælger Kemi A eller Fysik A som valgfag, SKAL de vælge enten naturgeografi C eller informatik C som valgfag ...derudover skal et andet fag opgraderes til A-niveau for at opfylde kravet om 4 A-fag.

 

Samfundsvidenskabelig studieretning Engelsk A - Samfundsfag A

Studieretningen kan vælges af Team Danmark-elever og er humanistisk-samfundsvidenskabeligt orienteret. Den er for dig, der vil forstå mennesket i samfundet/forskellige kulturer og som er interesseret i det moderne liv, politik, kommunikation og menneskelige relationer. Læs meget mere om studieretningens indhold.

Sammensæt din studieretning med studieretningsvælgeren. Der får du en oversigt over hvilke fag du afslutter - og - deres niveau - på denne studieretning. Husk at du kun kan vælge blandt dem der står  (Team Danmark) efter.

Hvis du indtaster disse i uddannelsesguidens adgangskort, kan du se hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.
 

TD - EN/SA
Samfundsvidenskabelig studieretning  4-årigt Team Danmark-forløb
I alt moduler pr. 14 dage 28 24 27 25 25
Moduler pr. 14 dage * Grundforløb s.retn.  1. g 2. g 3. g 4.g
Obligatoriske fag          
Dansk A 2 2 3 3 3
Engelsk A 3 3 3 3 4
Historie A     3 3 3
Matematik B 3 3 3 4  
Samfundsfag A 3 3 3 3 4
Idræt C 2 2 2 2  
Fysik C   4      
Kunstnerisk fag C ** 3 3      
Nat. Grundforløb (nv) 6        
Oldtidskundskab C         3
Religion C     3    
2. Fremmedsprog B     4 4  
Almen Sprogforståelse (ap) 6        
Biologi C   4      
Naturgeografi C     3    
Valgfag          
Naturvidenskab Valgfag         5
Valgfag C       3  
Valgfag C         3

* Et modul er 95 min.                  ** Det kunstneriske fag er enten billedkunst, drama, mediefag eller musik