Overordnede mål

Skolens værdisæt er udtrykt i vores målsætning: Det er Falkonergårdens mål at sikre en almendannende og studieforberedende uddannelse med undervisning af høj kvalitet og udvikling af kompetencer, der giver eleverne gode muligheder for at klare sig godt, både socialt og karrieremæssigt og yde kvalificeret bidrag til samfundsudviklingen.

I den uddannelsesproces der foregår her på skolen, lægger vi både vægt på alsidighed og fordybelse, og på at fremme elevernes kreativitet og selvstændighed. Vi lægger desuden vægt på en rummelig ungdomskultur, hvor unge mennesker med forskellige interesser, ideer og livsstil mødes.

Vi tilbyder 3- og 4-årige kompetencegivende ungdomsuddannelser med et alsidigt fagudbud, der giver eleverne mulighed for at vælge efter interesse og for at specialisere sig.

Vi ønsker at fremme demokrati i undervisningen og i skolens mange andre aktiviteter og arbejde med elevansvarlighed og medbestemmelse på alle planer. Samtidig er det også i gymnasiet og på HF nødvendigt at opdrage eleverne og have et præcist regelsæt, således at der både for elever og skolens medarbejdere kan være bedst mulige arbejdsvilkår.

Pædagogisk praksis

Vores pædagogiske praksis udvikles løbende gennem efteruddannelse af såvel den enkelte lærers deltagelse i kurser uden for skolen som ved skolekurser for enten en faggruppe eller hele lærerstaben. Det er Pædagogisk Udvalg, valgt blandt lærerne og med deltagelse af et medlem af ledelsen, der fastlægger den nærmere prioritering af efteruddannelsesindsatsen.

Resultatlønskontrakt

Rektor er overgået til ny chefaftale.

Herunder finder du rektors resultatlønskontrakter for skoleårene 2008-2019.